09.02.2015

Kokoomusnaisten puheenjohtaja, eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Lenita Toivakka iloitsee hallituksen päätöksestä lisätä turvakotien rahoitusta 3,3 miljoonalla lisätalousarviossa. Toivakan mukaan on tärkeää, ettei taloudellisesti haastavina aikoina säästetä ihmisten hengestä ja terveydestä. EU:n perusoikeusviraston viimevuotisen tutkimuksen mukaan suomalaisista naisista jopa 47 prosenttia on kokenut fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa, mikä on toiseksi eniten EU:n alueella. Vuosittain Suomessa kuolee parikymmentä naista kumppaninsa tekemän väkivallan uhrina.

”Lähisuhdeväkivalta on valitettavan yleinen sisäistä turvallisuuttamme uhkaava ihmisoikeusongelma Suomessa, jolla on vakavia kansanterveydellisiä, sosiaalisia ja inhimillisiä vaikutuksia. Lähisuhdeväkivaltaa esiintyy kaikissa väestöryhmissä eikä se katso sosiaalista tai taloudellista asemaa,” Toivakka sanoo.

Suomi on toistuvasti saanut kansainvälisiltä tahoilta huomautuksia siitä, ettei Suomessa ole tarjolla riittävästi palveluita väkivaltaa kokeneille naisille. Turvakotipaikkoja on tällä hetkellä vain noin viidennes suositellusta. Hallitus antoi viime syksynä esityksen Euroopan Neuvoston hyväksymän yleissopimuksen voimaansaattamisesta naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi ja poistamiseksi. Tämä niin kutsuttu Istanbulin sopimus velvoittaa sen allekirjoittaneita maita huolehtimaan väkivallan uhrien palveluiden riittävyydestä.

”Turvakotien rahoituksen lisääminen on askel häpeällisen huonosti hoidettujen väkivallan uhrien palveluiden parantamiseksi sekä tekemiemme sopimusten täyttämiseksi. Ensi vaalikaudella työn on jatkuttava ennaltaehkäisevien ja matalan kynnyksen palveluiden järjestämiseksi,” Toivakka sanoo.

Lisätietoja: Kokoomusnaisten pääsihteeri Jenny Nyman, puh. 040 5384652.

Jaa sisältö: