18.01.2015

Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Lenita Toivakka painottaa Kokoomuksen olevan valmis tekemään lisää päätöksiä yrittäjyyden edellytysten vahvistamiseksi vielä tällä hallituskaudella. Etelä-Savon yrittäjien yrittäjägaalassa Mikkelissä puhunut Toivakka toivoo, että myös muilta puolueilta löytyy valmiutta lisäpäätösten tekemiseen.

”Olemme esittäneet hallituksessa esimerkiksi koeajan pidentämistä neljästä kuukaudesta kuuteen kuukauteen, yritysten sukupolvenvaihdosten helpottamista, siirtymistä maksuperusteisen arvonlisäveron käyttöön ja joustavamman koulutussopimuksen luomista oppisopimuksen rinnalle. Toivottavasti hallituskumppanimme jakavat tavoitteemme talouden kasvun vahvistamisesta. Parasta ”motivaatiota” yrittäjille ovat uudet päätökset, jotka vahvistavat yrittäjyyttä ja kannusteita työntekoon Suomessa”, painottaa Toivakka.

Toivakka painottaa Suomessa kasvun syntyvän ennen kaikkea viennistä. Toivakan mukaan kansainvälistyminen avaa suomalaisille yrityksille huomattavat mahdollisuudet, jotka on osattava hyödyntää. Toivakan ja Suomen yrittäjien yhteisenä tavoitteena onkin nostaa pk-yritysten osuus Suomen viennistä 25 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.

”Olen asettanut yhdessä Suomen yrittäjien puheenjohtaja Jyrki Mäkysen kanssa tavoitteeksi kaksinkertaistaa suomalaisten vientiyritysten määrän ja nostaa niiden osuus viennistä 25 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Uskon, että tämä tavoite on saavutettavissa. Vienti ei ole vain suuryrityksiä varten. Juuri tässä Team Finland-palvelut ovat yrittäjien tukena ja madaltamassa kynnystä lähteä uusille markkinoille”, painottaa Toivakka.

Toivakka painottaa, että kansainvälistyminen on mahdollista vain, mikäli yrittäjyyden edellytykset ovat kunnossa myös kotimaassa.

”Valtio ei voi eikä sen pidä yrittää yrittäjän puolesta. Yritysten toimintaympäristön on oltava ennustettava ja kannustava, jotta riskinotto on mahdollista. Monet yrityksen kohtaamat muutostilanteet, joissa tarvittaisiin vain tervettä järkeä, ovat edelleen ylisäädeltyjä. Maailman muutosten vauhti vaatii nyt kumppanikseen ketterän ja uusiutuvan Suomen, jolla on innovatiivinen ja joustava julkinen sektori sekä hyvät lähtökohdat yrittäjyydelle”, toteaa Toivakka.

Jaa sisältö: