16.12.2021

Kokoomusnaiset: Translain uudistus pitkälti yliajalla – hallituksen kiirehdittävä esitystä

Kehollinen koskemattomuus ja itsemääräämisoikeus ovat erottamaton osa perus- ja ihmisoikeuksia. Nykyinen translaki on räikeä esimerkki lainsäädännöstä, joka ei kunnioita jokaiselle yksilölle kuuluvia oikeuksia.

Me Kokoomusnaiset vaadimme, että hallitus toteuttaa viimein Kokoomuksen kannattaman translain kokonaisuudistuksen.

Translain uudistusta on odotettu jo liian pitkään. Hallituskausi on pitkälti yli puolivälin ja aikaisemman arvion mukaan hallituksen esitys translain uudistamiseksi olisi pitänyt tulla eduskunnan käsittelyyn tämän syksyn aikana. Uudistus kuitenkin viivästyy jälleen. Nyt lakiesityksen arvioidaan tulevan käsittelyyn vasta ensi kesän kynnyksellä. Huolena on, ehditäänkö lakiuudistus ylipäänsä käsitellä ja hyväksyä ennen vaalikauden päättymistä.

On pettymys, että jälleen yksi vuosi tulee päätökseen ilman tietoa translain uudistuksen etenemisestä. Voimassa oleva laki on auttamatta vanhentunut ja sisältää räikeitä ihmisoikeuksiin liittyviä epäkohtia. Kyseessä on selkeä ihmisoikeusloukkaus, josta Suomi on saanutkin useampia huomautuksia Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta. Kokoomusnaisten mielestä hallituksen on kiirehdittävä translain uudistusta koskevaa esitystä, jotta epäkohdat viimein korjataan.

Jaa sisältö: