15.03.2023

Vaalikevät huipentuu eduskuntavaalien viralliseen vaalipäivään 2.4.2023, jolloin Suomi saa uuden eduskuntansa. Naisjärjestöjen Keskusliitto on asettanut upean eduskuntavaalitavoitteen: 100 naista eduskuntaan. Tähän tavoitteeseen olemme sitoutuneet myös Kokoomusnaisissa. Vaalien jälkeen muodostettavan uuden hallituksen tulee olla valmis edistämään tasa-arvotyötä myös tulevaisuudessa. Kokoomusnaiset haluaa tukea tulevaa hallitusta tässä työssä ja muistuttaa, että naisia tarvitaan yhteiskunnan jokaisella tasolla.


Kokoomusnaisten puheenjohtaja Pihla Keto-Huovinen osallistui helmikuun lopussa Plan International Suomen ja eduskunnan tyttöjen oikeudet ja kehitys -verkoston tilaisuuteen, jossa käsiteltiin tutkija Minna Lyytikäisen selvitystä: ”Turvaa ja tasa-arvoa – Suositukset tasa-arvon edistämiselle Suomen ulkopolitiikassa”. Tilaisuudessa keskusteltiin tasa-arvon nykytilanteesta sekä Suomessa että ulkomailla.
Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen on ollut Suomen ulkopolitiikan pitkäaikainen tavoite. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää selkeitä suuntalinjoja ja malleja, joilla ohjataan tasa-arvotyön toteutumista ulkopolitiikassa. Sanat ja puheet vaativat konkretiaa ja tekoja, joihin myös Kokoomusnaiset on sitoutunut. Paneelissa puheenjohtaja Pihla Keto-Huovinen muistutti, että Suomea pidetään tasa-arvon mallimaana maailmalla, mutta lähisuhdeväkivallan osalta Suomi on kehitysmaa.


Käynnissä oleva Suomen Nato-jäsenyysprosessi muistuttaa tasa-arvon merkityksestä myös ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla kehityspolitiikan rinnalla. Tarvitsemme lisää naisia näkyviin rooleihin ja johtoasemiin ulkopoliittisessa päätöksenteossa, sillä nyt nämä roolit kasaantuvat suhteessa liikaa miehille. Naisilla on valtavasti tietotaitoa, joka pitää saada hyödynnettyä. Myös naisten osallistumisella asepalvelukseen on merkittävä vaikutus tasa-arvon toteutumiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Naisten vastuuta pitää kasvattaa, jotta tasa-arvo toteutuisi myös ulkopoliittisessa ja turvallisuuspoliittisessa päätöksenteossa. Asenne- ja kasvatustyöllä on tässä suuri merkitys, kuten myös yleisemmin tasa-arvon edistämisessä.


Tulevan hallituksen tärkeimpänä tehtävänä on luoda kunnianhimoinen tasa-arvo-ohjelma ja tasa- arvoselonteko. Tasa-arvo-ohjelman tulee ottaa kantaa muun muassa miesten ja naisten välisten palkkaerojen kaventamiseen palkkatasa-arvon toteutumiseksi. Lisäksi tasa-arvo-ohjelmassa tulee varmistaa, ettei naisiin kohdistuvaa lähisuhdeväkivaltaa voida jatkossa sovitella. Kokoomusnaiset haluaa Suomen jatkavan ja kehittyvän tasa-arvon puolestapuhujana ja olevan edelläkävijä tasa-arvoasioissa myös tulevaisuudessa.


Kokoomusnaiset pitääkin äärimmäisen tärkeänä, että tasa-arvotyötä pidetään arvossa myös tulevaisuudessa, ja että tasa-arvolla on mahdollisuus edistyä. Tasa-arvon suhteen on edetty, mutta ei tarpeeksi, ja siksi sitä ei saa unohtaa. Tasa-arvotyö vaatii myös puoluerajat ylittävää yhteistyötä ja kaikkien sitoutumista tasa-arvon toteuttamiseen. Tämä tarkoittaa myös miesten mukaan ottamista tasa-arvotyöhön. Onnistunut tasa-arvotyö vaatii tulevalta hallitukselta aktiivisia toimia.


15.3.2023 Kokoomuksen Naisten Liiton liittohallitus

Jaa sisältö: