06.11.2019

Kokoomusnaiset ovat vuosisadan ajan tehneet pitkäjänteistä työtä naisten, lasten ja perheiden hyväksi. Jo ensimmäiset naiskansanedustajat taistelivat naisten ja lasten oikeuksien puolesta eduskunnassa tuoden puheenvuoroissaan esiin perhepolitiikkaan ja mahdollisuuksien tasa-arvoon liittyvät kysymykset. Nämä samat arvot näkyvät edelleen vahvasti Kokoomuksen Naisten Liiton toiminnassa. Kutsuimme hiljattain naisjärjestöt keskustelemaan ja etsimään yhdessä vastauksia vauvakatoon ja siihen, miten teemme tavoitteemme mukaisesti Suomesta parhaan maan lapsille ja perheille. Perheiden ja lasten aseman parantaminen on tärkeää tulevaisuustyötä.

Työuran ja perheen yhteensovittamisen pitää olla sujuvampaa ja joustavampaa. Nykyaikana nuoren naisen palkkaaminen ei saa olla miehen palkkaamista suurempi kustannusriski työnantajalle. Naisen ei tule myöskään enää valita uran ja perheen väliltä. Molempien tulee olla mahdollisia. Asenteet ja yhteiskunta muuttuvat. Tasavertaista vanhemmuutta on tuettava. Isiä tulee tukea ja kannustaa perhevapaille.

Jokaisella on oltava yksilön kykyihin, osaamiseen ja ahkeruuteen perustuvat mahdollisuudet menestyä ja edetä työelämässä sekä saada työnsä mukaista palkkaa. Yhteiskunnan rakenteita ja ihmisten asenteita on muutettava, jotta mahdollisuuksien tasa-arvo toteutuu ja jokainen voi edetä omalla ahkeruudellaan.

Kokoomusnaiset vaatii konkreettisia tekoja, jotta miehillä ja naisilla on samat mahdollisuudet työelämässä menestymiseen. Perhevapaauudistus, vanhemmuudesta työnantajalle aiheutuvien kustannusten korvaaminen ja äitiriskin poistaminen sekä perheen ja työn yhdistämisen helpottaminen ovat avaimia työelämän mahdollisuuksien tasa-arvon toteuttamiseen. Myös asennemuutosta tarvitaan murtamaan suomalaisen työelämän vahva jako naisvaltaisiin ja miesvaltaisiin aloihin.

Panostamalla perhepolitiikkaan ja lainsäädäntöä uudistamalla tuemme tasa-arvoista vanhemmuutta ja edistämme työelämän tasa-arvoa. Jokaisella perheellä tulisi olla erilaisia mahdollisuuksia tehdä arjestaan sujuvaa omilla valinnoillaan. Sujuvalla lapsi- ja perhepolitiikalla luodaan uskoa tulevaisuuteen.

Wilhelmiina Kukkamo
Kokoomusnaisten varapuheenjohtaja ja juhlavuositoimikunnan vetäjä

Kokoomuksen Naisten liitto täyttää 100 vuotta vuonna 2019. Juhlavuoden kunniaksi Kokoomusnaiset käyvät läpi Suomineidon taivalta 100 vuoden ajalta nostaen esiin naisen asemaa yhteiskunnassa sekä naisille poliittisesti merkittäviä saavutuksia. Suomineidon taival kuvastaa rohkeutta, sitkeyttä, rakkautta ja edelläkävijyyttä, jolla tätä maata on pidetty pystyssä sotien ja rauhan aikana. 

Jaa sisältö: