17.01.2021

Aivan jokaisella lapsella on oikeus onnelliseen ja turvalliseen lapsuuteen. Kokoomusnaisten tavoitteena on tasa-arvoa ja työllisyyttä edistävä perhevapaauudistus, jossa perheet voivat itse päättää perhevastuiden jakamisesta erilaiset elämäntilanteet huomioiden. Kokoomusnaiset pitävät tärkeänä, että kunnat ympäri Suomen pystyvät tarjoamaan perheille erilaisia lasten päivähoitopalveluita. Pidämme tärkeänä, että laadukas varhaiskasvatus on päivähoitomaksujen osalta kohtuullista. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa turvataan kaikille osa-aikainen maksuton varhaiskasvatus. Kunnissa on pidettävä huoli, että päivähoidon lapsiryhmät ovat riittävän pieniä. Palvelusetelin avulla voidaan monipuolistaa tarjontaa. Lapsen hoitopaikan valinta tulee olla mahdollista myös toisen kunnan alueelta esimerkiksi työpaikan läheisyydestä.

Tulevaisuuden peruspalveluina nähdään Perhekeskus-toimintamalli, joka verkostoi kaiken lapsiperheiden tarvitseman tuen ja avun lähipalveluperiaatteella. Neuvoloiden ennaltaehkäisevän työn arvoa korostetaan. Tulevaisuudessa parannetaan mahdollisuutta jatkaa ennaltaehkäisevää työtä ainakin alkuopetusluokkien loppuun saakka, jolloin moniammatillinen tuki auttaisi perheitä paremmin selviytymään ongelmatilanteista.

Perheet tarvitsevat erilaisia kotiin saatavia palveluita auttamaan arjessa jaksamista. Kotitalousvähennystä laajentamalla ja korottamalla tätä mahdollisuutta voitaisiin tukea siten, että useammalla perheellä olisi mahdollisuus palveluiden hyödyntämiseen.

Maahanmuuttajanaisten kotouttamiseen sekä heidän työllisyyteensä on panostettava kunnissa. Se on avain koko perheen kotoutumiseen. Maahanmuuttajaperheiden lasten osallistuminen varhaiskasvatukseen edistää koulunkäynnin aloittamisen kannalta tärkeitä valmiuksia, kuten kielitaitoa. Lähisuhdeväkivalta on sosiaalinen, inhimillinen, kansanterveydellinen ja taloudellinen ongelma. Uhrien on edelleen liian vaikea saada apua. Väkivalta voi olla fyysistä, henkistä tai altistumista uhkaaville tilanteille. Suomi on yksi Euroopan väkivaltaisimpia maita perhe- ja lähisuhdeväkivallan osalta. Ensiapuna lähisuhdeväkivaltatilanteissa uhri voi hakeutua ensi- tai turvakotiin. Niiden asiakkaista valtaosa on naisia lapsineen. Euroopan neuvoston arvion mukaan paikkatarve on 500 eli yksi perhepaikka 10 000 asukasta kohti. Kokoomusnaiset vaativat turvakotipaikkojen lisäämistä, jotta jokaiselle avun tarvitsijalle löytyisi apua. Lisäksi pidetään tärkeänä, että kunnat panostavat lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisyyn.

Jaa sisältö: