14.01.2021

Sujuva arki koostuu jokapäiväisten asioiden mutkattomuudesta. Kuntalaisten elämäntilanteet ja elämänvaiheet ovat erilaisia. Kokoomusnaiset näkevät, että sujuva arki tuo hyvää elämää ja sitä kannattaa tavoitella.

Kunnissa julkista liikennettä tulee edelleen kehittää sujuvaksi ja saavutettavaksi. Julkisen reittiliikenteen suunnittelussa tulee huomioida koulujen, harrastuspaikkojen ja talouskeskusten tavoitettavuus. Kuntien sujuva arki edellyttää myös kattavia ja kehittyviä pyöräily- ja kävelyreitistöjä. Kokoomusnaiset pitävät tärkeänä, että kunnissa varmistetaan esteetön liikkuminen.

Työn ja perheen yhteensovittaminen vaatii nykypäivänä joustoja kunnan tuottamissa palveluissa. Arjen sujuvoittaminen edellyttää muutoksia kunnissa mm. neuvola-aukioloaikoihin sekä muihin virka-aikana suoritettaviin palveluihin. Palveluseteleiden käyttömahdollisuuksien lisääminen tuo apua monipuolisemmin perheisiin, mikä sujuvoittaa arkea.

Yhteiskuntaa on pitkään rakennettu oletukselle kotitalouksien kahden aikuisen tuloista ja maksukyvystä. Kuitenkin suomalaisista asuntokunnista on yksinasuvia noin puolet ja suurimmissa kaupungeissa jo yli puolet. Kokoomusnaiset pitävät tärkeänä, että kunnat huomioivat yksineläjät esimerkiksi asuntotuotantoa suunniteltaessa. Lisäksi kuntien tuottamissa palveluissa tulee huomioida yksineläjien ikärakenne ja perusturvallisuuden edistäminen.

Kokoomusnaiset pitävät tärkeänä, että lapset ja nuoret pääsevät vaikuttamaan ja osallistumaan itselleen tärkeisiin asioihin kunnassa. He ovat oman elämänsä parhaita asiantuntijoita. Kokoomusnaiset haastavat kunnat vielä aktiivisemmin ottamaan lapset ja nuoret mukaan jo palveluiden suunnitteluvaiheessa. Osallisuutta voidaan edistää esimerkiksi lisäämällä nuorisovaltuuston ja kunnan päättävien elinten vuorovaikutusta.

Kokoomusnaiset muistuttavat, että eläkkeelle jää kasvavissa määrin terveitä sekä aktiivisia henkilöitä. Kunnissa tulee ottaa huomioon juuri eläköityneiden toimintakyky sekä ylläpidettävä aktiivisen elämän edellytyksiä. Kuntien Seniorineuvolan palveluja tulee kehittää siten, että ne huomioivat 70 vuotta täyttävien senioreiden terveyden ja elämäntilanteen paremmin.

Ikäihmisten arjen tulee olla hyvää ja sujuvaa. Kuntien vanhuspalveluiden tulee tarjota asiakkailleen monipuolisia palveluita sekä mahdollistaa kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Kokoomusnaiset haluavat mahdollistaa ikäihmisille virikkeellisen arjen. Kunnissa tulee uusien asuinympäristöjen suunnittelussa sekä vanhojen uudistamisessa huomioida esteettömyys ja sujuva julkinen liikenne. Kokoomusnaiset kannattavat senioreille, yli 75-vuotiaille, suunnattua super-kotitalousvähennystä.

Ikäihmisten arjessa ketään ei jätetä yksin. Kuntien vanhuspalveluissa kuunnellaan jokaista 7 ikäihmistä. Sujuvassa arjessa omaishoitajien asemaa parannetaan ja heidän jaksamisestaan huolehditaan. Kotona läheistään hoitavalle on varattava mahdollisuus lomaan ja virkistymiseen. Ikäihmisten oikeuksien toteutumiseen ja palveluiden laadun valvontaan Kokoomusnaiset kiinnittävät huomiota ympäri Suomea. Kokoomusnaiset pitävät tärkeänä, että ikäihmisen arki sujuu myös palvelutarpeen muuttuessa. Vaadimme hoitotakuun tiukentamista ja sen rinnalle luotavan hoivatakuun toteuttamista.

Kokoomusnaiset muistuttavat, että arvokkaaseen vanhuuteen kuuluu välittäminen, turvallisuus, yksilöllisyys ja kunnioitus. Saattohoitopäätöksen hetkellä tulee potilaan ja omaisten voida luottaa lääkäreiden ja muun saattohoitoyksikön ammattitaitoon ja osaamiseen. Siksi saattohoitoa tuottavien työryhmän ammatillista osaamisista on ylläpidettävä jatkuvalla sekä säännöllisellä täydennyskoulutuksella ja työnohjauksella.

Jaa sisältö: