27.03.2017

Laadukas tieto ja vaikutusten arviointi ovat kuntapäättäjien työkalupakin perusvälineitä. Ne ovat olennainen osa tehokasta suunnittelua, joka edistävät perusteltua päätöksentekoa.

Mutta mistä vaikutusten arvioinnissa on sitten kysymys? Yksinkertaistettuna arviointi tuottaa osallisille perusteltua tietoa erilaisten vaihtoehtojen vaikutuksista. Laadukas päätöksenteko syntyy ennen kaikkea vuorovaikutuksesta.  Olisi tärkeää, että myös lasten ja nuorten kanssa keskusteltaisiin ja heidän ääntänsä kuultaisiin.  

Meillä on jo nyt käytössä monipuolista, laadukasta seurantatutkimustietoa esimerkiksi lasten ja nuorten hyvinvoinnista, koulunkäynnistä sekä palvelujen tarpeiden vastaavuudesta. Tutkimustietoa tulisi entistä paremmin hyödyntää erityisesti vaikutusten arvioinnissa lapsiin ja nuoriin liittyvän päätöksenteon yhteydessä.

Uudella valtuustolla on avaimet kehittää lasten ja nuorten asioiden hoitaminen ja palvelut uudelle tasolle esimerkiksi kaupungin hyvinvointistrategiassa.  Eri hallintokunnat voisivat tarkastella tuloksia oman vastuualueensa näkökulmasta ja kohdentaa toimintaansa kyselyssä esiin tulleisiin tarpeisiin. Esimerkiksi juuri THL:n kouluterveyskyselyn tulosten avulla voidaan arvioida tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia.

Päätöksiä pitkittäviä valituskierteitä vältettäisiin, kun eri-ikäiset asukkaat osallistettaisiin entistä enemmän läpinäkyvään päätöksentekoon jo suunnitteluvaiheessa. Kuntapolitiikka on asukaspalvelua.

Pia-Riitta Korvenheimo 
Pohjois-Pohjanmaan Kokoomusnaisten puheenjohtaja
Kuntavaaliehdokas, Oulun kaupunki

Jaa sisältö: