10.09.2020

Tällä viikolla vietetään Helsinki Pride -viikkoa. Kyseessä on Suomen suurin ja vaikuttavin ihmisoikeus- ja kulttuuritapahtuma, joka on viimeisten vuosien aikana kerännyt yhteen jopa satatuhatta ihmistä. Viikon tarkoituksena on muistuttaa, että yhtäläiset ihmisoikeudet kuuluvat ihan kaikille, esimerkiksi sukupuolesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta.

Vaikka tasa-arvolainsäädännössä on viime vuosina otettu edistysaskeleita, on Suomessa edelleen paljon tekemistä asenteiden ja myös lainsäädännön suhteen. Vanhentunut translaki on yksi selkeimpiä ihmisoikeuksiin liittyviä epäkohtia Suomessa.

Kokoomus on periaateohjelmassaan linjannut jokaiselle yksilölle kuuluvista oikeuksista. Vuonna 2018 hyväksytyn ohjelman mukaan vapauden ydintä on täysivaltaisen yksilön itsemääräämisoikeus itseään koskevissa asioissa sukupuoleen, ikään, katsomukseen, seksuaaliseen suuntautumiseen, syntyperään, yhteiskunnalliseen asemaan tai muuhun taustaan katsomatta. Itsemääräämisoikeus ja fyysisen koskemattomuuden loukkaamattomuus ovat erottamaton osa ihmiselämän arvokkuutta, joka kuuluu jokaiselle syntymästä elämän viimeiseen päivään. Tätä kirjausta noudattaen Kokoomus on linjannut kannattavansa translain kokonaisuudistusta. Kirjaus löytyy myös viime kaudella hyväksytystä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelmasta.

Myös Marinin hallitus on hallitusohjelmassaan sitoutunut translain kokonaisuudistukseen. Tuemme ja kiritämme hallitusta tämä uudistuksen läpiviennissä. Translain kokonaisuudistus on välttämätön toimi, jotta jokaisen itsemääräämisoikeutta voitaisiin parantaa ja toisaalta sukupuolen vahvistamiseen liittyvää viranomaistoimintaa yksinkertaistaa.

Tällä hetkellä Suomi on ainoa Pohjoismaa, joka vaatii sukupuoltaan korjaavilta sterilisaatiota. Kyseessä on Suomen lainsäädännön räikein epäkohta ja ihmisoikeusloukkaus, jonka johdosta Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on huomauttanut Suomea useita kertoja. Muutosta lakiin yritettiin edistää puoluerajat ylittävällä yhteistyöllä myös viime kaudella.

Hallitusohjelmakirjauksesta huolimatta hallituksen toimet uudistuksen edistämisessä ovat olleet vähäisiä. Sosiaali- ja terveysministeriö asetti työryhmän valmistelemaan vaihtoehtoisia malleja translain kokonaisuudistukseksi ja työtyhmän tuottama, helmikuussa julkaistu raportti määrittelee tämänhetkisen translain vanhentuneeksi. Voimassa oleva laki ei täytä perus- ja ihmisoikeusvelvoitteita. Keskeisimpänä epäkohtana työryhmä näki vaatimuksen lisääntymiskyvyttömyydestä.

Raportin valmistumisesta on jo yli puoli vuotta. Tarvittavia lakimuutoksia varten hallituksen oli tarkoitus nimittää uusi työryhmä, mutta sitä ei edelleenkään ole asetettu. Translain kokonaisuudistus ei ole edennyt.

Vaikka asia koskee melko pientä osaa suomalaisista, on se sitäkin tärkeämpi heidän kohdallaan. Uudistus ei ole keneltäkään pois. Kyse on inhimillisyydestä ja jakamattomasta ihmisarvon kunnioittamisesta sekä yksilön itsemääräämisoikeuden takaamisesta.

Lainsäädännön tulee tunnustaa kaikille samat oikeudet ja velvollisuudet ja siksi on aika korjata translakiin liittyvät eriarvoistavat epäkohdat. On aiheellista kysyä, miksi hallitus ei edelleenkään ole eristänyt tarpeellista uudistusta.

Helsinki Pride viikkoa juhlitaan tänä vuonna 7.-13.9. Lisätietoa viikosta löydät täältä.

Saara-Sofia Sirén

Jaana Pelkonen

Jaa sisältö: