19.03.2021

Vanhoja ja uusia tasa-arvon epäkohtia

Tänään vietetään Minna Canthin ja tasa-arvon päivää.

Teemaan sopivasti tällä ja ensi viikolla kokoonnutaan 65. kertaa YK:n naisten asemaa käsittelevään kokoukseen. Tällä kertaa tilaisuus järjestetään perinteisen New Yorkin päämajan sijaan kokonaan verkossa.

Kokouksessa on noussut esille erityisesti koronapandemian vaikutukset naisten oikeuksille ympäri maailman. Valitettavasti kriisit, epävakaus ja poikkeusolot vaikuttavat aina eniten niiden tilanteeseen, joiden asema on jo ennestään kaikkein heikoin. Tämä on näkynyt kuluneen kriisivuoden aikana erityisesti naisten ja vähemmistöjen aseman heikkenemisenä.

Yksi konkreettinen taantuma on koettu tyttöjen koulutuksen osalta. Onkin erittäin huolestuttavaa, että koronakriisi on keskeyttänyt miljoonien tyttöjen koulunkäynnin. Erityisen valitettava asia on siksi, että YK on arvioinut jopa 20 miljoonan tytön kohdanneen kriisin myötä koulutiensä pään. Tämä tarkoittaa, että näillä tytöille ei ole mahdollisuutta palata kouluun enää pandemian laannuttua. Ilmiö on hälyttävä. Naisten ja tyttöjen koulutusmahdollisuuksilla on todettu olevan erityisen suuri merkitys tasa-arvon kehittymisessä, yhteiskunnan vakauden kasvamisessa ja osallisuuden lisääntymisessä. Siksi Suomen kehityspolitiikassa on tärkeää painottaa tyttöjen oikeutta koulunkäyntiin.

Toinen tasa-arvokehityksen kannalta hyvin ikävä esimerkki pandemian vaikutuksista on epätoivottujen raskauksien suuri määrä. UNESCO arvioi, että koronakriisi on johtanut jopa 15 miljoonaan uuteen epätoivottuun raskauteen. Taustalla vaikuttavat terveydenhoitoresurssien ylikuormittuminen, seksuaalikasvatuksesta tinkiminen ja neljän seinään sisälle ilman tietoa jääminen. Riittävistä seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksista huolehtiminen on kestävän kehityksen ja tasa-arvopolitiikan ydinkysymyksiä. Suomen on tehtävä töitä näiden niin sanottujen SRHR-teemojen esiin nostamiseksi, sillä vastassa on myös kansainvälistä liikehdintää joka pyrkii aktiivisesti vaientamaan seksuaalioikeuksiin ja perhesuunnitteluun liittyvää keskustelua kansainvälisissä pöydissä. Jokaisella tulisi voida olla mahdollisuus tavoitella omien toiveidensa mukaista lapsilukua ja toisaalta jokaisen lapsen tulisi voida syntyä maailmaan toivottuna.

Kolmas esimerkki YK:n kokousviikoillakin esiin nousevasta aiheesta liittyy teknologiaan. Kansainvälisesti vertailuna naisilla on heikommat valmiudet suhteessa tietoteknisiin taitoihin, tiedonhakuun ja ylipäänsä nykyisin käytössä oleviin viestintävälineisiin. Tasa-arvon näkökulmasta erityisen ajankohtainen aihe meillä Suomessakin on naisten kokema häirintä ja vihaviestit verkossa. Kyseessä on kahta edellistä tuoreempi tasa-arvohaaste. Monet naiset ovat heikommassa asemassa myös internetin hallitsemalla aikakaudella, mikä tuo tullessaan uusia tasa-arvoa haastavia ilmiöitä. Esimerkiksi Nytkis tekee työtä nostaakseen esille naisiin kohdistuvaa vihapuhetta. Kokoomusnaiset on mukana kampanjassa.

https://nytkis.org/ajankohtaista/naisjarjestot-yklle-suomessa-tarvitaan-lisaa-toimia-vihapuheeseen-puuttumiseen/ )

Mikäli haluat seurata tämän vuoden poikkeuksellista kokousviikkoa, onnistuu se UNTV:n kautta osoitteessa https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/csw/webcasts

Saara-Sofia Sirén

Kokoomusnaisten, Nytkis ry:n ja Suomen YK-liiton puheenjohtaja

Jaa sisältö: