31.01.2019

Tuomitsen jyrkästi vanhustenhoidon vakavat laiminlyönnit. Tilanne on kestämätön. Väärin toimineet yritykset ovat saaneet toimintaansa yhteiskunnan varoja, eikä näin voi toimia. Valvonta on laitettava kuntoon ja laiminlyönneistä on seurattava sanktiot.

Vanhuspalvelut on hoidettava hyvin, se on hyvinvointiyhteiskunnan ydintä. Jokainen vanhus on ansainnut arvokkaan vanhuuden ja hyvän hoidon. On tärkeää myös muistaa, että suuri osa vanhuspalveluista on hyviä. Hoitohenkilökunta tekee vaativaa ja arvokasta työtä – usein kutsumusammatissaan.

Olen aiemmin kertonut tukevani eduskunnan puhemies Paula Risikon esitystä, jonka mukaan vanhusten oikeuksien valvonta ja edistäminen tulisi asettaa oikeusasiamiehen erityistehtäväksi.

Palveluiden järjestämisvastuu on tällä hetkellä pirstaloitunut yli 300 kunnalle, mihin saataisiin muutos valvontaa tehostavan ja laajemmat hartiat järjestämiseen tuovan sote-uudistuksen myötä.

Kunnat ovat joutuneet ulkoistamaan palveluita tilanteessa, jossa omat voimavarat ovat olleet riittämättömät.

Olen viimeksi ennen joulua vieraillut eräässä hoivakodissa Pirkanmaalla. Siellä asiat vaikuttivat olevan kunnossa. Kuten sanottu, suuri osa vanhuspalveluista on hyviä.

Mielestäni on kuitenkin harmillista, että pienten yrittäjävetoisten hoivakotien toimintamahdollisuudet ovat kaventuneet.

Kuntien pelkkää hintaa määräävänä tekijänä painottavat tiheät kilpailutukset ja muuttuneet käytännöt ovat johtaneet tilanteeseen, jossa pienten yrittäjävetoisten toimijoiden on yhä vaikeampi toimia.

Sote-uudistus toisi Suomeen vahvat järjestäjät ja valinnanvapauden asiakkaan suojaksi. Leveillä hartioilla on osaamista kilpailuttaa oikein.

Valinnanvapauden toteutuminen lisää asiakkaan mahdollisuuksia valita laadukas hoito. Sote-uudistuksen valinnanvapauden myötä asiakas valitsee valinnanvapauden piirissä olevista palveluista, jolloin nyt kritisoiduista kilpailutuksista ja ulkoistuksista luovutaan näiden palveluiden osalta. Tämä on yksi syy, miksi Kokoomus ajaa sote-uudistusta ja valinnanvapautta.

Palveluseteli on jo tällä hetkellä hyvä ratkaisu moneen tarpeeseen, joten sen käyttöä kannattaa laajentaa.

Ulkoistetuissa palveluissa osapuolet ovat olleet kunta(yhtymä) ja palveluntuottaja. Asiakkaalla ei ole ollut vaikutusmahdollisuutta, eikä hän ole voinut äänestää jaloillaan. Valinnanvapauden myötä on mahdollisuus valita itselle sopiva palveluntuottaja. Kun asiakkaalla tai omaisilla on mahdollisuus äänestää jaloillaan ja viranomaisvalvonta toimii, huonolaatuinen hoito ei ole hyvä bisnes. Valitettavasti taitaa olla niinkin, että ongelmia löytyy myös julkiselta puolelta.

Tarvitsemme joka tapauksessa vahvemman hoivatakuun ja vanhuspalvelulain kautta selkeät reitit valituksille. Toimivan valvonnan ketjun on ulotuttava eduskuntaan asti. Siksi oon hyvä, että eduskunnassa lisäsimme jo kuluvalle vuodelle 250 000 euroa eduskunnan oikeusasiamiehelle. Rahalla perustetaan kaksi lisävirkaa vanhusten hyvän hoidon, hoivan ja arvokkaan kohtelun tehostettuun valvontaan. Lisäksi huomiota kohdistetaan kotihoidon saatavuuteen, riittävyyteen ja laatuun.

On tärkeää, että vanhusten oikeuksien toteutumisen edistämiseksi tehostetaan myös tiedottamista siitä, mihin ikäihmiset, heidän omaisensa ja läheisensä voivat olla yhteydessä havaitessaan puutteita, laiminlyöntejä tai kaltoinkohtelua.

Kenenkään ei pidä joutua pelkäämään vanhenemista vaan palveluiden laatuun on voitava luottaa. Syyttelyn ja välikysymysten sijaan ikäihmiset ja heidän omaisensa ansaitsevat meiltä päättäjiltä yhteistä ratkaisujen hakemista ja tekoja.

Sofia Vikman

Luethan myös aiheeseen liittyvän 23.1.2019 julkaistun blogini Ikäihmiset ovat voimavara.

Jaa sisältö: