04.03.2021

Varhaiskasvatuksen kokeilut ovat jatkoa edellisten hallitusten toimille

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa kaksivuotisen ja maksuttoman esiopetuksen kokeilun elokuusta 2021 vuoden 2024 toukokuun loppuun. Kokeilukuntia on 105. Osassa kuntia kokeilussa on kaikki viisivuotiaat ja osassa kokeiluun valitaan osa viisivuotiaista lapsista. Näiden kuntien lisäksi on valittu verrokkikuntia, koska kokeilussa on tarkoitus selvittää hyödyt ja vaikutettavuus toiminnalle. Kokoomus ja varsinkin kokoomusnaiset ovat vuosien ajan ajaneet varhaiskasvatuksen asiaa, sillä olemme halunneet lapsille yhdenvertaiset lähtökohdat koulutielle lapsen perhetaustasta riippumatta. Kaksivuotinen varhaiskasvatus vähentää perheiden sosio-ekonomisten erojen vaikutusta.

Nykyhallitus on hyvällä asialla, mutta näitä kokeiluja on tehty jo edellisten hallitusten aikana. Yhteiskunnallisen kehittämisen taustalla on aina pitkän linjan työ ja vaikuttaminen. Kokoomus on ollut mukana jo kahdessa edellisessä hallituksessa vaikuttamassa varhaiskasvatuksen kehittämiseen. Sanni Grahn-Laasonen toimi ensin opetus- ja kulttuurinministerinä vuosina 2015-2017 ja sitten opetusministerinä vuosina 2017- 2019.  Opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämän viisivuotiaiden lasten maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeilu alkoi jo 1.8.2018.

Kokoomusnaiset ovat aina tukeneet yleistä varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatus tasoittaa lasten perhetaustoista johtuvia eroja ja edistää tasa-arvoa. Varhaiskasvatus on myös yhteiskuntaan integroinnin väline etenkin maahanmuuttajaperheissä. Kun lapsi on laadukkaassa varhaiskasvatuksessa, vanhemmat voivat itsekin olla joko koulussa, opiskelemassa tai työelämässä.  Lapsi pääsee ikäistensä seuraan turvallisten varhaiskasvattajien huolenpitoon.

Monissa muissa Euroopan maissa lasten koulutie alkaa suomalaisittain hyvin varhain. Meidän pohjoismaisessa ajattelussa lapsi ei ole kypsä koulutielle 4-vuotiaana. Tutkimukset osoittavatkin, että suomalainen lapsi on edellä koulukypsyydessä ja kouluvalmiuksissa eurooppalaisia verrokkejaan, vaikka muualla koulutie alkaa aikaisemmin. Syitä on tutkittu. Suomalaisen varhaiskasvatuksen etuna on nähty sekä varhaiskasvattajien oma koulutustaso että varhaiskasvatuksen leikinomaisuus, leikin kautta oppiminen ja ryhmäytyminen.

Leikki on lapsen työtä. Lasten tulee saada olla lapsi ja tehdä hänelle kuuluvaa työtä, leikkiä. Vanhemmat voivat turvallisin mielin jättää lapsensa varhaiskasvatuskokeiluun, sillä siitä on jo aiemmissa kokeiluissa saatu hyviä tuloksia.

Myös tämän syksyllä 2021 alkavan kokeilun tarkoituksena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa ja kehittää esiopetuksen laatua. Kokeilu selvittää myös koulutuksellista jatkumoa esikouluun ja alkuopetukseen, toiminnan vaikutusta lapsen koulupolkuun sekä vanhempien valintoja eri varhaiskasvatusvaihtoehtojen välillä.

Kokoomusnaiset voivat olla ylpeitä siitä pitkän linjan työstä, jota olemme maksuttoman ja nyt siis kaksivuotisen kokeilun edestä tehneet. Ei myöskään pidä unohtaa sitä, mitä positiivisia vaikutuksia laadukkaan varhaiskasvatuksen ansiosta tulee erilaisten ja eri-kulttuuritaustaisten naisten työelämäasemalle, miten varhaiskasvatus auttaa myös äitien urakehitystä ja kasvattaa naisten eläkekertymää tasa-arvoisemmin kohti tasa-arvoista Suomea.

Raija Lummi, Kokoomuksen Naisten Liiton varapuheenjohtaja

Jaa sisältö: