24.10.2015

Media kyseli eilen kommenttiani Susanna Kosken lausuntoihin tasa-arvosta. Keskustelu toimittajan kanssa herätti muutamia ajatuksia, vaikka en ole lukenut lausuntojen lähteenä olevaa eilen julkaistua kirjaa. Lehtitietojen mukaan Koski kritisoi Kokoomuksen Naisten Liittoa ja vaati lopettamaan puheet miesten ja naisten välisistä palkkaeroista. Näkemykseni mukaan osaamisen ja pätevyyden on aina ratkaistava työelämässä, mutta aidon mahdollisuuksien tasa-arvon toteutumisen esteitä on vielä purettava määrätietoisesti.

Tunnen Kosken Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunnasta, jossa aloitimme poliittiset uramme samaan aikaan vuoden 2008 kunnallisvaalien tienoilla. Sittemmin Koski on valinnut tavakseen näkyä otsikoissa myyvillä mustavalkoisilla lausunnoilla. Itse valitsin vaikuttamiseen asiakeskeisen linjan, jolla saan nyt tehdä työtä kansanedustajana eduskunnassa tärkeiksi kokemieni asioiden puolesta; esimerkiksi vanhemmuuden kustannusten tasaamiseksi, mikä parantaisi naisten urakehitysmahdollisuuksia ja työmarkkina-asemaa sekä loisi aitoa mahdollisuuksien tasa-arvoa työmarkkinoille.

Olen sitä mieltä, että työelämässä osaamisen ja pätevyyden on ratkaistava – ei iän tai sukupuolen. Kun työnsä hoitaa asioihin perehtyen, osaavasti ja sisukkaasti, on Suomessa naiselle mahdollista edetä kuinka vaativiin työtehtäviin tahansa. Kokoomuksen Naisten Liitto rohkaisee ja tukee naisia uskomaan itseensä ja omiin kykyihinsä sekä pyrkimään yhä vaativampiin tehtäviin. Naisten on itse oltava rohkeita, pyrittävä eteenpäin ja vaadittava työstään palkkaa siinä missä miehetkin niin tekevät.

Lisäksi meidän on politiikan keinoin poistettava yhteiskunnallisia rakennelmia, jotka nyt estävät mahdollisuuksien tasa-arvon toteutumista työmarkkinoilla – esimerkkinä vanhemmuuden kustannusten epätasainen jakautuminen äitien työnantajien maksettavaksi. Äitiriski kiistatta heikentää naisten urakehitystä, mahdollisuuksia työllistyä vakituiseen työsuhteeseen ja ylläpitää naisvaltaisten alojen heikompaa palkanmaksukykyä. Myös Kosken kannattaa muistaa, että meillä on vielä paljon työtä tehtävänä, jotta aito mahdollisuuksien tasa-arvo toteutuisi työmarkkinoilla, sillä sukupuoli ei saa milloinkaan olla ratkaiseva peruste rekrytoinnissa tai palkkauksessa.

Työssäni ratkaisevaa on asioihin perehtyminen ja se, miten työni teen. Sillä, että olen eduskunnan nuorin nainen, ei juuri ole merkitystä, kun asiasta ei itse tee numeroa. Parasta, mitä voin mahdollisuuksien tasa-arvon eteen tehdä, on hoitaa työni mahdollisimman hyvin. Näin mahdolliset epäilijätkin huomaavat asiaosaamisen, pätevyyden, ahkeruuden ja sisukkuuden ratkaisevan työelämässä iän tai sukupuolen sijaan.

Olen monesti joutunut vastaamaan toimittajan kysymykseen, mitä on olla nuori naispoliitikko. Onneksi ainoa vaihtoehto ei ole vain näyttäytyä mahdollisimman usein mediassa vihaisena nuorena naisena, jolla on raflaavia, mutta joskus todellisuuteen nähden kovin mustavalkoisia mielipiteitä. Tasa-arvoisessa yhteiskunnassa ja tasa-arvoisessa työyhteisössä myös nuori nainen voi tehdä poliitikkona ja kansanedustajana vaikuttavaa ammattityötä, jota arvioidaan asiaosaamisen, työn tuloksen ja tekojen perusteella. Mahdollisuuksien tasa-arvo on sentään jo pitkällä, kun olen saanut itse päättää kumman tien valitsin.

Kirjoittaja on kansanedustaja ja Kokoomuksen Naisten Liiton varapuheenjohtaja, joka valittiin eduskuntaan 27-vuotiaana vuonna 2011 Pirkanmaan vaalipiiristä

Jaa sisältö: