31.10.2014

Tänään vietetään Naisten palkkapäivää. Naisen palkka on edelleen Suomessa keskimäärin vain noin 83,1 % miehen palkasta. Vuosipalkaksi muutettuna naisen palkka on tänään 31.10.2014 tämän vuoden osalta maksettu ja laskennallisesti naiset työskentelevät loppuvuoden palkatta. Noin puolet palkkaerosta on selitettävissä naisten ja miesten sijoittumisella eri aloille ja erilaisiin tehtäviin. Kuitenkin samastakin työstä maksetaan Suomessa naiselle noin 10 % pienempää palkkaa kuin miehelle. Lisäksi palkkaero miesten ja naisten välillä kasvaa, mitä pidemmälle työura etenee ja näkyy lopulta naisten miehiä pienemmissä eläkkeissä

Usein miehet joutuvat tekemään pidempää työpäivää perheen elättämiseksi samalla, kun naisilla ei ole mahdollisuutta pätkäduuniputken tai perhevapaiden vuoksi tehdä töitä yhtä paljon. Moni nainen tekisi mielellään pidempää työpäivää, kun moni pitkää päivää painava mies menisi mielellään aikaisemmin kotiin.

On epäolennaista kinata palkkatilastojen eri tulkintatavoista. Tilastojen tulkinnasta riippumatta on fakta, että mahdollisuuksien tasa-arvo ei vielä toteudu työelämässä. Työtä on vielä tehtävänä työelämän aidon mahdollisuuksien tasa-arvon toteutumiseksi ja perheiden valinnanmahdollisuuksien tukemiseksi.

Korkeakouluista valmistuneista puolet on naisia, mutta epätasaisesti jakaantuvien vanhemmuuden kustannusten ja vanhempainvapaiden vuoksi nuorilla naisilla on usein vaikeuksia työllistyä pysyvään työsuhteeseen. Vanhemmuuden kustannusten kasaantuminen äidin työnantajalle puolestaan vaikuttaa naisvaltaisten alojen palkanmaksukykyyn ja hillitsee erityisesti pk-yritysten työllistämishaluja vanhemmuuden kustannuksista aiheutuvan yllättävän äitiriskin vuoksi.

Naiset käyttävät tällä hetkellä suurimman osan vanhempainvapaista ja kotihoidontuesta, mutta aidosta valinnasta ei välttämättä aina ole kysymys. Naisten heikompi työmarkkina-asema ja palkkaerot kannustavat usein juuri naista jäämään kotiin perheen taloudellisen tilanteen vuoksi silloinkin, kun hoitovastuu haluttaisiin jakaa tasaisemmin ja nainen haluaisi tehdä töitä enemmän. Lainsäädännöllä voidaan muuttaa rakenteita, joilla on myös valtava asenteita muovaava vaikutus. Esimerkiksi isille korvamerkittyjen vanhempainvapaajaksojen lisääminen on lisännyt isien vanhempainvapaan käyttöä. Edelleen on kuitenkin tehtävä töitä sen eteen, että isillä olisi yhä useammin tosiasiallinen mahdollisuus valita vanhempainvapaan käyttäminen.

Rakenteiden ja yleisten asenteiden muuttamisen lisäksi myös naisten itsensä on uskallettava rohkeasti pyytää lisää palkkaa, arvostettava omaa osaamistaan ja uskottava omiin kykyihinsä. Osaltaan palkkaeroja selittää se, että naiset itse pyytävät miehiä vähemmän palkkaa ja ovat ujompia pyytämään palkankorotuksia myöhemminkään tai pyrkimään vaativampiin tehtäviin.

Jokaisella sukupuoleen katsomatta pitää olla pätevyyteen, osaamiseen ja ahkeruuteen perustuvat mahdollisuudet tehdä töitä, edetä työurallaan ja saada työnsä mukaista palkkaa. Rakenteita ja asenteita muuttamalla rakennamme työelämää, jossa naisilla ja miehillä on tasa-arvoiset mahdollisuudet. Palkkatasa-arvo seuraa kyllä, kun todellinen mahdollisuuksien tasa-arvo työelämässä toteutetaan. Se on oikeudenmukaista.

Sofia Vikman
kansanedustaja
Kokoomuksen Naisten Liiton varapuheenjohtaja

Jaa sisältö: