19.04.2022

Lakia naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta ollaan uudistamassa. Valitettavasti kyse ei ole kummoisestakaan kehityksestä. Esityksen suurimmat puutteet ovat perhevapaauudistuksen huomioimatta jättäminen, kielto osallistua reservin kertausharjoituksiin raskaana sekä sen määräajan säilyttäminen, jonka aikana palvelukseen astunut nainen voidaan kotiuttaa siviiliin. 

Kokonaisuutena valmistelu ottaa heikosti huomioon eri perhevapaan muodot. Siinä puhutaan muun muassa hoitovapaasta, kun lienee tarkoitettu joko äitiys- tai vanhempainrahakautta. Elokuussa 2022 voimaan astuva raskauden- ja vauvavuoden vapaiden uudistus on ohitettu täysin. 

On toki oikein ja kohtuullista, että raskauden vaikuttaessa tehtäväkohtaiseen toimintakykyyn arvioidaan taistelijan tilanne, ja hänet mahdollisesti kotiutetaan. Sen sijaan se, että reserviläisiltä järjestelmällisesti kielletään kertausharjoituksiin osallistuminen raskauden aikana jättää tyystin huomiotta sodan ajan tehtävien vaatimusten erilaisuuden, joukon koheesion säilymisen sekä raskauden eri vaiheet ja raskaana olevien erilaiset voinnit. Raskaus ei ole sairaus. Raskaana oleva sodanajan tehtäväänsä koulutettu reserviläinen on kykenevä itse arvioimaan harjoitukseen osallistumisen mahdollisuutensa omassa tehtävässään. Perheellistyminen ei saa johtaa syrjintään reservissäkään. Omassa tehtävässään toimintakykyisen taistelijan on pääsääntöisesti voitava kouluttautua joukkonsa mukana.  

Marraskuussa 2021 asevelvollisuuden kehittämisen parlamentaarinen komitea esitti yhteisiä kutsuntoja koko ikäluokalle. Tähän etenevän tasa-arvon maisemaan sopii huonosti se, että naiset voivat lähteä siviiliin paitsi kutsunnoista myös palveluksen alkamisen jälkeen. 45 päivän määräajan muuttaminen 30 päivän määräajaksi on kosmeettinen muutos, joka kielii siitä, että prosessissa ei luoteta joko naisiin tai aluetoimistojen osaamiseen.

Kirjoittajat ovat kokoomusnaisten aktiiveja, aktiivisia reserviupseereja ja äitejä – eikä aina tässä järjestyksessä.

Rimma Ahonen
Pirkanmaan Kokoomusnaisten puheenjohtaja

Meeri Tengström 
Varsinais-Suomen Kokoomusnaisten piirihallituksen jäsen

Jaa sisältö: