09.04.2019

Kokoomus on vapauden ja vastuun puolue. Emme halua elää lastemme tai lastenlastemme piikkiin – on kyse sitten valtion velkaantumisesta, luonnon köyhdyttämisestä tai riskeistä ilmastonmuutoksessa.

Kun kokoomuksen puoluekokous valitsi minut varapuheenjohtajaksi, lupasin, että teemme puolueelle ympäristöohjelman. Ohjelma julkaistiin tammikuussa.Teimme sen laajana kenttätyönä ministeri Mykkäsen kanssa jäsenliittoja ja kenttäväkeä ympäri Suomen osallistaen. Esittelen kirjoituksessani muutaman noston Vapaus tarvitsee vastuuta – ympäristöohjelmamme linjauksista.

Vastuuta vesistöistä

Haluamme tulevaisuudessa nauttia puhtaista joista, järvistä ja meristä, uida kesäisin ja ulkoilla jäällä talvisin. Suomen vesistöjen pahin uhka on rehevöityminen ja roskaantuminen. Siksi rehevöitymistä aiheuttavaa ravinnekuormaa on vähennettävä koko yhteiskunnassa. Esimerkiksi kaupunkien puhdistuslaitosten on toimittava tehokkaasti. Myös jätevesien käsittelyn laatua on parannettava, jotta ravinteet saadaan talteen niin varsinaisista jätevesistä kuin hulevesistä.

Vesistöjä rehevöittävien ravinteiden keskiössä on biomassoihin sitoutunut fosfori- ja typpikuorma. Vesistöjemme arvoa heikentää edelleen myös vastuuton myrkkyjen käsittely. Jätevesien kemikaali- ja lääkejäämiin tulee puuttua nykyistä tehokkaammin sekä arvioitava metsien hakkuiden ja ojitusten sekä turvetuotannon toteutustapoja, jotta pistemäisiä päästöjä voidaan vähentää.

Vastuuta ilmastosta

Ilmasto ei tunne valtioiden eikä alueiden rajoja. Ilmastonmuutos ja luonnon kantokyvyn heikkeneminen ovat tämän vuosisadan suurimpia riskiä. Hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC:n raportin mukaan ilmaston odotetaan lämpenevän aikaisempaa arviota nopeammin: -1,5 asteen lämpeneminen olisi odotettavissa jo 10-30 vuoden aikajänteellä. Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät selvemmin jo meidän elinaikanamme.

Ilmaston kannalta tärkeiden ratkaisujen aika on siis nyt. Meidän on tehtävä päästövähennyksiä nopeammalla aikataululla, samalla kun huolehdimme hiilinieluistamme.

Suomi kantaa vastuunsa ja näyttää esimerkkiä. Suomen omat päästöt eivät tietenkään ratkaise ilmaston lämpenemistä. Vaatimalla edelläkävijyyttä Suomessa on kehitetty puhtaiden teknologioiden ratkaisuja, joiden myyminen Kiinan ja Intian tapaisille markkinoille vähentää päästöjä moninkertaisesti meidän omiin päästöihin verrattuna.

Järkevällä ja pitkäjänteisellä politiikalla Suomen on mahdollista loikata kustannustehokkaasti päästölähteestä päästönieluksi. Tähtäämme siihen, että 2040-luvulla Suomen metsät ja metsämaa sitovat enemmän hiiltä kuin vapautamme Suomen päästöinä taivaalle.

Vastuuta ympäristöstä

Yhtä lailla on tärkeää, että tiedostamme ja tunnistamme vastuumme luonnon monimuotoisuudesta, rakennetusta ympäristöstä ja maamme teollisuudesta. Lainsäädännöllä ja verotuksella on suosittava sellaista kulutuskäyttäytymistä ja liikkumista, joka aiheuttaa mahdollisimman vähän ympäristökuormitusta. Kertakäyttöisyydestä tulee siirtyä yhä enemmän kohti kestävää kierto- ja jakamistaloutta. Olemme sata vuotta kehittäneet Suomea siten, että jätämme maan paremmassa kunnossa seuraavalle polvelle. Niin haluamme tehdä myös nyt. Ympäristö ei ole lahjaa menneiltä sukupolvilta vaan se on lainaa tulevilta.

Mari-Leena Talvitie
Kokoomuksen varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Oulusta


Jaa sisältö: