03.10.2019

Suomalaisen yhteiskunnan perusta on oma kieli ja korkea sivistystaso. Peruskoulumme nojaa vahvasti sivistyksen perustaan. Peruskouluun tulee panostaa. Peruskouluun satsaaminen kasvaa korkoa seuraavilla kouluasteilla. Kansalaisten koulutus on maamme kivijalka.

Maamme korkea sivistystaso on tulosta pitkälinjaisesta työstä, ja se ei jatkossakaan synny lyhytaikaisilla panostuksilla tai nelivuotisten hallituskausien linjanvedoilla. Uuden hallituksen tavoitteena on, että kaikki suomalaiset suorittaisivat toisen asteen tutkinnon. Hallitus haluaa saavuttaa tavoitteen pidentämällä oppivelvollisuuden 18 ikävuoteen. Nykyään oppivelvollisuus päättyy, kun peruskoulu on suoritettu tai viimeistään sinä kalenterivuotena, jona nuori täyttää 17 vuotta. Nuorta, joka on täyttänyt 18 vuotta ei siis voi velvoittaa suorittamaan tutkintoaan loppuun. Pitää muistaa, että toisen asteen tutkinnot kestävät yleensä kolme vuotta. Mitä tapahtuu nuorelle, jos hän keskeyttää opiskelunsa 18-vuotisjuhlaansa? Hallitusohjelmassa ei myöskään ole määritelty aikataulua pidennetyn oppivelvollisuuden voimaantulolle.

Meillä ei ole varaa menettää yhtään nuorta elämän raitilta. Ammattikoulun käyneillä pitää jatkossakin olla yhtäläiset mahdollisuudet hakea jatko-opintoihin korkeakouluun ja yliopistoon. Siksi ammatillista toisen asteen koulutusta ja vastaavaa yleissivistävää koulutusta pitää tarkastella kokonaisuutena. Kaikki nuoret ovat samanarvoisia. Jos hallituksen suunnittelema ruotsin kielen pakollisuus tulee takaisiin lukioihin, miten käy ammattikoulun käyneen nuoren kun hän hakeutuu jatko-opintoihin, jossa kaikille kuuluu virkamiestason ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen osaaminen?

Yleissivistys takaa elinikäisen oppimisen ja se kuuluu kaikille nuorille. Hallitus suunnittelee rahoittavansa suuren osan suunnittelemistaan uudistuksista velkarahalla. Hallitus on myöskin suunnitellut myyvänsä valtion omaisuutta rahoituksen turvaamiseksi. Mitä hallitus suunnittelee tekevänsä kun omaisuudesta saatu raha on käytetty? Onko tarkoitus irtisanoa palkatut opettajat ja lopettaa ilmainen oppimateriaali toiselta asteelta?

Olen tehnyt pitkän, 30-vuotisen opettajauran lehtorina ammatillisella puolella. Siksi väitän, että yleissivistävä koulu on kaiken perusta. Varhaiskasvatus ja alakoulu luovat perustan lapsen koulutielle ja lapsen koko kehitykselle. Koulun tehtävä on myös tukea vanhemmuutta. Opettajan perustehtävä on keskittyä ohjaamiseen, opettamiseen sekä lapsen ja perheen tukemiseen siinä sivussa. Juuri tähän alkutaipaleelle, aapiskukon aikaan, on kaiken panostuksen osuttava.

Tasa-arvon näkökulma on myöskin tärkeä. Kaikkia lapsia ja nuoria pitää tukea sukupuoleen katsomatta, yksilön omien vahvuuksien mukaan. Olen huolestunut siitä, että nykyhallitus ei kuule näitä signaaleja, ei keskustele perusasioista, perusongelmista, joita koululaitoksessamme on ja joihin edellinen hallitus alkoi puuttua mm. peruskoulu-uudistuksen aloittamisella ja esim. kielten opetuksen aikaistamisella alakouluihin. Nykyhallituksen tulisi jatkaa edellisen hallituksen petaamilla peruskouluun panostamislinjauksilla ja katsoa Suomen koululaitoksen onnistumisia pitkänä jatkumona unohtaen oman puumerkkinsä painamisen hallituspaperiin.

Perusopetuksen kunnollinen resursointi, ammattitaitoisiin opettajiin luottaminen ja heidän arvostaminen ovat se lääke, jolla opettajat nostavat Suomen maailman osaavimmaksi kansaksi. Jatko-opinnot onnistuvat sitä paremmin mitä enemmän on satsattu varhaiskasvatukseen ja peruskouluun. Sen minkä nuorena oppii, sen vanhana taitaa. Muuta mahdollisuutta meillä pienenä kansana ei ole.

Otan osaa suureen suruun, joka on kohdannut Kuopion ammatillista koulumaailmaa
1.10.2019. Suru koskettaa koko suomalaista koulua.

Raija Lummi
Kokoomusnaisten liittohallituksen jäsen ja Lapin Kokoomusnaisten puheenjohtaja,
torniolainen kuntapäättäjä ja lehtori ammattikorkeakoulussa

Maailman opettajien päivää vietetään 5.10. Päivän tarkoituksena on muistuttaa opetus- ja
kasvatustyön tärkeydestä muuttuvassa maailmassa.

Jaa sisältö: