14.11.2021

Julkilausuma

Kokoomuksen Naisten Liiton sääntömääräinen edustajakokous 13.-14.11.2021 Seinäjoella

Järeämpiä keinoja yrityksille työllistämiseen

Kokoomusnaiset vaativat työllisyydenhoitoon uusia keinoja yrityksille. Työnhakijoille tarjottavan tuen ja ohjauksen lisäksi on tarjottava kohdennettua tukea työnantajille. Työnantajat ja yritykset ovat vastuullisia, mutta tarvitsevat neuvontaa, tukea ja rahoitusta rekrytointiin.  Yhteistyötä viranomaisten, kuten TE-toimistojen ja kuntien kanssa on lisättävä. Työttömiin itseensä kohdistuvien toimenpiteiden vaikutukset eivät riitä kuromaan umpeen hyvinvointivaltion rahoitusaukkoa. 

Työnantajille ja yrityksille pitää tehdä helpommaksi rekrytoida erilaisia ihmisiä.  Tällä hetkellä yritystukijärjestelmä ei palkitse riittävästi yrityksiä, jotka palkkaavat osatyökykyisiä, kuntouttavaa tai osa-aikaista työtä tarvitsevia. Kuntatyökokeilut ovat tärkeitä, mutta sen toiminnan periaatteita, kuten moniammatillisen yhteistyön lisäämistä tulee jalkauttaa. Yhteistyötä tulee lisätä edellä mainittujen viranomaisten ja yritysten välillä. Pienyritysten rooli on tärkeä. Monet pienyritykset ovat naisten johtamia.

Kokoomusnaiset vaativat, että rekrytointeja sisältävien kasvuhankkeiden rahoitukseen liitetään kannustinpalkkio. Yritykset, jotka palkkaavat oppisopimuskoulutettavia, opinnäytetyötä tekeviä tai työkyvyn takia räätälöityä työtä tekeviä henkilöitä, saavat rahoituksensa edullisemmin. Nykyinen järjestelmä suosii täysin koulutetun ja 100 % työaikaa tekevän henkilöstön palkkaamista.

Yrityksille annettava tuki on kohdistettava sinne, missä työn määrä lisääntyy. Työnantajilla tulee olla mahdollisuuksia tarjota työnhakijoille mukautettua työtä. Suomalaiset tahtovat olla mukana turvaamassa hyvinvointivaltiota. Kokoomusnaiset ovat huolissaan siitä, että työ ja sen tekijät eivät kohtaa.

Jaa sisältö: