Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Kokoomusnaiset: Pakkoavioliitot kitkettävä Suomesta

Kansanedustaja, Kokoomusnaisten puheenjohtaja Sofia Vikman kiittää oikeusministeri Häkkästä toimista, joilla alaikäisten avioliitot kielletään. Hallitus esitti torstaina, että alaikäisten avioliitot mahdollistavasta poikkeuslupamenettelystä luovutaan. Tämä tarkoittaisi sitä, että jatkossa alle 18-vuotiaat eivät enää voisi solmia avioliittoja Suomessa. Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian eduskuntakäsittelyn jälkeen.

”Suomi ei enää tulevaisuudessa tunnista alaikäisten avioliittoja. Tämä on erinomainen muutos lasten oikeuksien näkökulmasta. On varmistettava, että vasta täysi-ikäisenä voi puhtaasta omasta tahdostaan solmia avioliiton”, Vikman sanoo.

Vuosina 2010–2016 Suomessa on haettu 147 ja myönnetty 119 poikkeuslupaa avioliiton solmimiselle alaikäisenä. Noin 80 prosenttia poikkeusluvan saaneista on ollut tyttöjä.

”Poikkeusluvista luopumalla annamme myös kansainvälisen viestin siitä, että muiden Pohjoismaiden tapaan emme hyväksy alaikäisten avioliittoja”, sanoo Vikman.

Vikman toivoo hallituksen tarttuvan seuraavaksi pakkoavioliittojen kitkemiseen Suomesta. Selvitysten mukaan viranomaisilla ei ole riittäviä valmiuksia vastata pakkoavioliittoihin liittyviin sosiaalisiin ja oikeudellisiin haasteisiin.

”Oikeusministeriö on käynnistänyt keskusteluja keinoista, joilla ilmiöön voidaan puuttua nykyistä tehokkaammin. Seuraavaksi on tekojen aika”, Vikman sanoo.

Monissa Pohjoismaissa ja Euroopan maissa pakkoavioliitto on kriminalisoitu omana rikosnimikkeenään. Suomessa laki katsoo pakkoavioliiton ihmiskaupaksi tai pakottamiseksi. Vikman vaatii, että pakkoavioliitot tulee voida mitätöidä tai purkaa Istanbulin sopimuksen mukaisesti muutenkin kuin avioeron kautta.

”Avioliittoon pakottaminen on Suomen lain mukaan rikos, mutta tekojen rangaistavuutta ei ole rikoslaissa tuotu selkeimmällä mahdollisella tavalla esiin. On hälyttävää, ettei avioliittoon pakottaminen yleensä tule viranomaisten tietoon ja johda rikosprosessin, vaikka teon rikollisuus on selvä asia. Rikosvastuu toteutuu vain, jos tapaukset tulevat ilmi ja tutkitaan”, päättää Vikman.

Lisätiedot:

Sofia Vikman
p. 040 5683777

Jaa tämä

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Uusimmat kaikissa blogeissamme

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print