Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Kokoomusnaiset: Vanhemmuuden kustannukset tasattava viipymättä

Kansanedustaja, kokoomusnaisten puheenjohtaja Sofia Vikman vaatii vanhemmuuden kustannusten tasaamista ja ehdottaa, että äidin työnantajalle maksettavan kertakorvauksen määrää nostetaan.

Kuluneella hallituskaudella käyttöön otettu uusi 2500 euron kertakorvaus maksetaan työnantajalle, kun naispuolinen työntekijä jää palkalliselle äitiysvapaalle.

”Äitien työnantajille vanhemmuudesta aiheutuvat kustannukset on korvattava täysimäääräisesti, jotta nuoren naisen palkkaaminen ei ole miehen palkkaamista suurempi kustannusriski työnantajalle. Kertakorvauksen summaa on kasvatettava, sillä nykyinen korvaustaso ei ole riittävä kattamaan työnantajalle äitiyslomasta koituvia suoria ja välillisiä kuluja”, sanoo Vikman.

Vikmanin mukaan äitien työnantajille vanhemmuudesta koituvat kustannukset ovat merkittävin yhteiskunnan ylläpitämä este naisten tasa-arvoisille työuramahdollisuuksille. Vanhemmuuden kustannukset ovat kasautuneet erityisesti naisvaltaisille aloille, ja heikentäneet niiden palkanmaksukykyä.

”Yli puolet korkeakouluista valmistuvista on naisia. Silti juuri naisten työuria leimaa osa-aikaisuus, määräaikaisuus ja matalapalkkaisuus. Vanhemmuuden kustannusten epätasainen jakautuminen heikentää naisten urakehitystä, mahdollisuuksia työllistyä vakituiseen työsuhteeseen ja näkyy lopulta naisten miehiä pienemmissä eläkkeissä. Esteitä naisten tasavertaisten työuramahdollisuuksien tieltä on raivattava määrätietoisesti, sillä on kansantaloutemme etu saada osaavien naistemme kyvyt täysimääräisesti käyttöön”, Vikman huomauttaa.

Vikmanin mielestä vanhemmuuden kustannusten tasaamisesta ja kertakorvauksen summan kasvattamisesta olisi luonteva päättää hallitusohjelmaneuvotteluissa.

”Äidin työnantaja maksaa isän työnantajaa enemmän vanhemmuuden kustannuksia ja naiset kantavat pääosan hoivavastuusta. Vanhemmuudesta aiheutuvien kustannusten jakaminen kohtelisi sekä yrityksiä että työntekijöitä tasapuolisemmin, loisi edellytyksiä uudelle kasvulle ja madaltaisi työntekijöiden palkkaamisen kynnystä pienissä ja keskisuurissa yrityksissä”, Vikman perustelee.

Lisätiedot:
Sofia Vikman
kansanedustaja
p. 040 5683777

Jaa tämä

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Uusimmat kaikissa blogeissamme

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print