Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Synnyttävien äitien oikeudet ja terveys eivät saa vaarantua koronapandemian aikana

Koronaviruksen leviämisen estämiseksi tehdyt rajoitustoimenpiteet ovat muuttaneet raskaana oleville ja synnyttäville äideille tärkeiden palveluiden käytäntöjä. Synnytysvalmennuksen rajaaminen, tukihenkilöiden läsnäolon evääminen sekä jälkitarkastuksista luopuminen ovat aiheuttaneet hämmennystä, ahdistusta ja huolta.

Niin potilaiden kuin hoitohenkilökunnan terveys ja turvallisuus on luonnollisesti turvattava synnystilanteessa. Varotoimet on kuitenkin toteutettava synnyttävien äitien oikeudet ja hyvinvointi huomioiden. Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi on noudatettava hygieniaohjeita sekä huolehdittava riittävästä suojavaruste- ja testauskapasiteetista kaikille osapuolille. 

Tuleville vanhemmille on Suomessa tarjottu synnytykseen valmistavaa valmennusta ja tukea. Tämä on auttanut valmistautumaan paitsi itse synnytykseen, myös elämänmuutokseen, jonka lapsi tuo tullessaan.  Apu ja tuki ovat tärkeitä tilanteessa, johon voi liittyä paljon kysymyksiä sekä monenlaisia tunteita jännityksestä iloon ja ahdistukseen. Kaikilla synnyttäjillä ei ole tukiverkkoja, jolloin ammattimaisen tuen merkitys korostuu entisestään. Koronatilanteen myötä synnytysvalmennus on kuitenkin muutettu täysin sähköiseksi tai osassa sairaanhoitopiirejä jopa lopetettu kokonaan.

Rajoitustoimet ovat evänneet myös synnyttäjien tukihenkilöiden pääsyn synnytysosastolle. Tukihenkilön läsnäolo helpottaa äidin pelkoa, jännitystä ja sopeutumista uuteen tilanteeseen. Lisäksi tukihenkilö on merkittävä apu käytännön asioissa, kuten vastasyntyneen lapsen hoidossa ja äidin jaksamisen tukemisessa. Tukihenkilön ollessa lapsen toinen vanhempi, kysymys on myös vanhemman oikeudesta olla mukana lapsensa elämän ensihetkissä. Synnytyksen jälkeen äidit tarvitsevat monenlaista tukea ja ohjausta, eikä heidän tulisi joutua kokemaan olevansa yksin. 

Lisäksi koronatilanteen myötä on rajattu synnytyksen jälkeisiä jälkitarkastuksia vain tilanteisiin, joissa synnyttäneellä äidillä on oireita. Erityisesti ensisynnyttäjien voi kuitenkin olla liki mahdotonta tunnistaa, minkälaisten oireiden johdosta tarkastukseen on syytä hakeutua. Lisäksi kynnys raportoida kiusalliseksi koetuista vaivoista voi olla korkea. Jälkitarkastuksen jäädessä väliin voi moni piilevä vaiva jäädä huomaamatta. Kaikkien synnyttäneiden olisi perusteltua käydä jälkitarkastuksessa oireista riippumatta myös poikkeusaikana. 

Kokoomusnaiset ovat huolissaan synnyttävien äitien oikeuksien ja hyvinvoinnin puolesta koronapandemian aikana. Synnytysvalmennus, tukihenkilön läsnäolo sekä synnytyksen jälkitarkastus tulisivat olla kaikkien synnyttäjien saatavilla myös koronapandemian aikana.

Kokoomusnaisten liittohallitus 

Jaa tämä

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email