19.02.2021

Kannanotto 18.2.2021

Kokoomuksen Naisten liitto, liittohallitus

Tyttöjä ja naisia rohkaistava matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opiskeluun

Kokoomusnaiset ovat nostaneet sekä tavoiteohjelmassaan ”Mahdollisuuksien maailma”, että kuntavaaliteemoissaan esiin tyttöjen kannustamisen matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opiskeluun. Haluamme myös yleisesti vahvistaa matemaattis-luonnontieteellistä osaamista kaikilla koulutusasteilla. 

Viime viikolla Teknologiateollisuus julkaisi artikkelin, jonka mukaan pitkän matematiikan kirjoittajien määrä on kasvanut viiden vuoden aikana peräti viidenneksellä. Erityisesti naisten kiinnostus matemaattis-luonnontieteellisiin aineisiin on lisääntynyt.  Vuonna 2020 hyväksytysti pitkän matematiikan ylioppilaskokeissa suorittaneista oli ensimmäistä kertaa suurempi osa naisia kuin miehiä. Samansuuntaista muutosta on havaittavissa fysiikan kohdalla. Kun kymmenen vuotta sitten n. 75 % fysiikan ylioppilaskirjoituksissa kirjoittaneista oli miehiä, nyt jo lähes puolet fysiikan kirjoittajista on naisia.

Naisten kasvanut kiinnostus matemaattis-luonnontieteellisiä aineita kohtaan näkyy myös korkeakouluissa. Tästä hyvä merkki on mm. se, että naishakijoiden osuus yliopistojen ICT-aloilla on Teknologiateollisuuden mukaan kaksinkertaistunut viidessä vuodessa. Kehityssuunta on hyvä, mutta edelleen on tärkeää kannustaa ja rohkaista tyttöjä ja naisia matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opiskeluun. Tekniikan alan osaajille on kasvava tarve työelämässä. 

Kokoomusnaisten tavoitteena on, että jatkossakin matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opiskelu olisi mahdollista kaikilla kouluasteilla ympäri Suomea. Tutkimusten mukaan olisi tärkeää, että kannustaminen aloitetaan jo hyvin varhaisessa vaiheessa osana varhaiskasvatusta. Näin varmistetaan nykyisen osaamistason nousu ja tulevaisuuden osaamisen sekä työelämän tarpeiden kohtaaminen. Kokoomusnaiset ovat esittäneet esimerkiksi tiedekerhojen järjestämistä koulupäivien yhteyteen yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa.

Jaa sisältö: