19.06.2022

Jokaisella on oikeus keholliseen ja henkiseen koskemattomuuteen eikä kenenkään tulisi joutua kohtaamaan seksuaalista häirintää. Mikään ei oikeuta tekijän käytöstä häirintätapauksissa.

Yksittäiseen keskeneräiseen tapaukseen, jonka osalta tiedossamme ei ole asiaan liittyviä faktoja ja dokumentteja, emme voi ottaa kantaa. Helsingin Sanomien tämän päiväinen kirjoitus ja siinä esiin nostetut asiat ovat kuitenkin hyvin vakavia ja asia tulee käydä läpi perusteellisesti.

”Meillä tulee olla nollatoleranssi seksuaaliseen häirintään ja epäasialliseen käytökseen. Jos tällaista toimintaa havaitaan, siihen on puututtava välittömästi ja määrätietoisesti. Jokaisella on oikeus elää ilman pelkoa ja ahdistusta”, sanoo Kokoomusnaisten puheenjohtaja Pihla Keto-Huovinen.

Kokoomus on hyväksynyt Porin puoluekokouksessa vuonna 2020 Kokoomusnaisten aloitteen puolueen virallisen Code of Conductin käyttöönotosta. Tässä asiakirjassa määritetään säännöt, joihin jokainen puolueen tapahtumille ja toimintaan tuleva joutuu sitoutumaan. Aloite on konkretisoitu puolueen eettiseksi ohjeistoksi ja se on hyväksytty syksyllä 2021 puoluehallituksessa. Asiakirja tulee julkaista puolueen verkkosivuilla ja se tulee kytkeä osaksi puolueen kaikkea toimintaa, jotta kaikki tietävät sitoutuneensa häirintävapaaseen ympäristöön.

Kehitys ei kuitenkaan saa jäädä tähän. Nuorten liiton esimerkkiä seuraten myös anonyymien palautelomakkeiden käyttöönotto ja häirintäyhdyshenkilöiden kouluttaminen tehtäviinsä olisivat pieniä, mutta konkreettisesti puolueyhteisön turvallisuutta parantavia toimenpiteitä. Lisäksi häirintätapauksia varten on muotoiltava vielä nykyistä eettistä ohjeistusta konkreettisemmat toimintatavat ja menettelyt, jotka koskevat kaikkia puolueen jäseniä, myös eduskuntaryhmää.

Jaa sisältö: