22.11.2019

(muutokset mahdollisia puhuttaessa)

Arvoisat Kokoomusnaisten kunniajäsenet, hyvät juhlavieraat, rakkaat kokoomusnaiset

Minulla on ilo toivottaa teidät kaikki lämpimästi tervetulleeksi Tampereelle ja juhlimaan Kokoomuksen Naisten Liiton satavuotista taivalta.

Naiset saivat Suomessa täyden äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden vuoden 1907 vaaleihin. Tuo vuoden 1906 valtiopäiväjärjestys oli aikakautensa radikaalein maailmassa.

Maamme ensimmäiset naiskansanedustajat eivät päässeet helpolla. Politiikka miellettiin lähinnä miesten reviiriksi, venäläistämiskausi rajoitti toimintamahdollisuuksia ja eduskuntavaalit uusittiin lähes vuosittain. Vaalikiertueet olivat raskaita ja vaikeakulkuisia. Kansakunnan heräämisen suuri kevät oli kuitenkin koittamassa. Se innosti ja voimisti paloa vaikuttaa. Kaikkien vaikeuksien keskeltäkin naiset jatkoivat taisteluaan oikeuksiensa ja Suomen puolesta isolla sydämellä ja rohkeudella.

Tätä samaa henkeä vaalimme myös tänä päivänä. Kokoomusnaisten tavoitteena on aina ollut tasa-arvoinen yhteiskunta, jossa naisen ääni kuuluu ja kädenjälki näkyy. Tämän tavoitteen eteen ovat Suomalaisen puolueen ja sittemmin Kokoomuksen naiset tehneet valtavasti töitä.

Kansallisen Kokoomuspuolueen Naisjärjestöjen liitto, myöhemmältä nimeltään Kokoomuksen Naisten Liitto perustettiin vuonna 1919 vain muutamaa kuukautta puoluetta myöhemmin. Voidaan siis sanoa, ettei Kokoomusta ole ollut ilman Kokoomuksen Naisten Liittoa.

Kokoomusnaisten perusarvot ovat säilyneet tähän päivään asti muuttumattomina läpi historian. Kokoomusnaisille tärkeintä ovat aina olleet lapset, perhe ja naisten asema. Oikeastaan kaikki ne päätökset, jotka sivuavat ihmisten tavallista arkea ja jokapäiväistä elämää. Tästä vahvuudesta me olemme pitäneet kiinni, ja siitä kannattaa pitää kiinni myös tulevaisuudessa.

Tullessani valituksi puheenjohtajaksi päätimme yhdessä nostaa asiasisällöt ja vaikuttamisen etusijalle Kokoomusnaisten toiminnassa. Näin on tehty. Olemme tehneet menestyksekästä tavoiteohjelmatyötä ja vaikuttamista, jolla olemme nostaneet mm. lasten ja perheiden asian sekä naisten työuramahdollisuudet vahvasti Kokoomuksen agendalle ja myös valtakunnan politiikan ajankohtaiseksi puheenaiheeksi. Tänäpäivänä Kokoomusnaiset on Suomen vaikuttavin ja näkyvin puoluepoliittinen naisjärjestö. Olemme jokaisen jäsenen vaikutuskanava muuttaa maailmaa.

Kokoomusnaisten tavoitteena on ennen muuta mahdollisuuksien tasa-arvon toteutuminen. Kokoomusnaiset edistää naisten työuria, naisyrittäjyyttä ja naisjohtajuutta. Lisäksi työskentelemme vahvalla otteella koulutukseen, sivistykseen, ympäristöön ja arjen turvallisuuteen liittyvien teemojen parissa. Tyttöjen ja naisten aseman parantaminen kaikkialla maailmassa on lähellä sydäntämme.

Kokoomusnaisten tavoitteena on mahdollisuuksiltaan tasa-arvoinen, kannustava ja välittävä yhteiskunta, jossa jokaisella on mahdollisuus toteuttaa itseään ja tavoitella unelmiaan.

Kokoomuksen Naisten Liitto on omalla panoksellaan aktiivisesti mukana, kun Kokoomuksen uudistustyö pääsee vauhtiin oppositiossa. Viime vuosina olemme toiminnallamme osoittaneet sen, miksi Kokoomusnaisia tarvitaan yhä.

Kokoomusnaiset ovat juurtuneet keskeiseksi osaksi Kokoomusta ja puolueen ohjelmatyötä. Yhteistyö puolueen kanssa on ollut vahvaa ja toimivaa. Siitä kiitos puolueen puheenjohtaja Petteri Orpolle! Tavoitteemme on saatu koko puolueen ja eduskuntaryhmän työlistalle ja toteutukseen saakka.

Meillä kokoomusnaisilla on yhä paljon annettavaa, jotta Kokoomuksesta puolueena tehdään yhä houkuttelevampi naisten keskuudessa. Se ei tapahdu vain Kokoomusnaisten toimesta vaan yhteistyössä koko puolueen kanssa. Kokoomuksen pitää olla nykyistä vahvemmin koulutettujen naisten puolue. Kokoomusnaisille on tärkeää, että Suomen johtavan koulutus ja sivistyspuolueen asema otetaan selkeästi Kokoomukselle.

Kokoomusnaiset nostaa esiin – ja myös ajamme läpi – asioita, jotka ilman meitä eivät toteutuisi tai edes nousisi puolueen tavoitteisiin. Ydinteemamme ja viestimme pureutuvat ajan hermoon, kuten esimerkiksi viimeaikainen syntyvyyskeskustelu osoittaa.

Syntyvyys ei kohene painostamalla vaan luomalla mahdollisimman hyvät edellytykset sille, että mahdollisimman monen suomalaisen lapsihaave voi toteutua. Kokoomusnaiset kutsuivatkin hiljattain muut naisjärjestöt pohtimaan lääkkeitä vauvakatoon ja siihen, miten raivaamme esteet ihmisten yksilöllisten vauvahaaveiden toteutumisen tieltä. Parhaillaan kaikissa piireissämme järjestetään keskustelutilaisuuksia aiheen ympärille. (Kiitos piireille aktiivisuudestanne tarttua yhteiseen tempaukseen!)

Ohjelmatyö lasten ja perheiden puolesta aloitettiin Kokoomuksessa Kokoomusnaisten aloitteesta ja johdolla viime vaalikaudella. Tuolloin perheisiin ja työelämään liittyvien tavoitteiden ajankohtaisuus oli mielestämme jo näköpiirissä, mutta Kokoomuksella ei ollut vielä yhteisiä kantoja tai ohjelmia aiheesta.

Puoluekokoukselle tekemämme aloitteen johdosta puolueelle tehtiin johdollamme Perheet ja työelämä -asiakirja, joka sisälsi myös Kokoomuksen perhevapaamallin. Asiakirjan tavoitteet nousivat päätöksenteon ytimeen, ja sen myötä perhevapaauudistuksesta tuli merkittävä yhteiskunnallinen puheenaihe. Kokoomus on sitoutunut edistyksellisen perhevapaauudistuksen toteuttamiseen nimenomaan Kokoomusnaisten aloitteellisuuden ja ohjelmatyön ansiosta.

Kampanjamme ”Paras maa lapsille” tuotti tulosta ja nousi esiin Kokoomuksen vaalivalmistautumisessa ja tavoitteissa viimeisen vuoden aikana. Myös kantamme naisten panoksen paremmasta hyödyntämisestä maanpuolustuksessa ja kokonaisturvallisuuden vaalimisessa on keväällä otettu osaksi puolueen ohjelmia.

Arvoisat juhlavieraat,

Yksi Suomen ensimmäiseen eduskuntaan vuonna 1907 valituista naisista oli Suomalaisen puolueen Hedvig Gebhard.

Hänen kenties merkittävin kanssasisartensa kanssa ajama tasa-arvoteko oli lopulta vuonna 1929 hyväksytty uusi avioliittolaki, jossa avioliiton osapuolet saivat yhdenvertaisen aseman ja miehen edustussuhde vaimoonsa päättyi. Naiset saivat vapauden passiin ja yrityksen perustamiseen ilman miehensä lupaa. Tasavertaiseksi kumppaniksi tunnustamisella oli myös merkittävä symboliarvo.

Noista ajoista naisten esille tuleminen miesten varjosta –ja kodin seinien sisältä- on vaatinut vuosikymmenien työn. Isot poliittiset linjavedot jäivät pitkään miesten harteille, ja naiset joutuivat pysyttelemään omassa roolissaan.

Miehet vastasivat ns. ”kovasta politiikasta” ja naiset puolustivat puolestaan pehmeitä arvoja. Onkin vaatinut sisua, sinnikkyyttä ja päämäärätietoista toimintaa, jotta naiset ovat vihdoin päässeet miesten kanssa yhtäläisesti päättämään myös tärkeistä valtakunnallisista asioista, kuten talous-, puolustus- tai ulkopolitiikasta. Etenkin viime vuosikymmeninä naiset ovat vihdoin ottaneet ansaitun paikkansa näkyvinä päätöksentekijöinä kaikilla politiikan osa-alueilla ja tasoilla.

Tänäpäivänä puolueen vaikuttavimmat naiset, puoluesihteereistä eduskunnan puhemieheen ja ministeriryhmän jäseniin tulevat lähes järjestäin Kokoomusnaista. Kokoomusnaiset ovat pitäneet huolta siitä, että Kokoomuksessa on nähty kasvava määrä päteviä ja osaavia naisia niin eduskuntaryhmässä kuin puolueen johtopaikoillakin -kunnalliselämän johtotehtäviä unohtamatta. Tänä päivänä ei ole mitään estettä sille, etteikö Kokoomusta voisi johtaa yhtä hyvin niin nainen kuin mieskin. Osaaminen ei ole kiinni sukupuolesta.

Minulle on ollut tärkeää, että Kokoomusnaisten toiminta tuo esiin, että tänä päivänä naiset ovat vahvoja osaajia kaikilla politiikan osa-alueilla sen sijaan, että naiset keskittyisivät vain tiettyihin kysymyksiin. Pidämme esillä vastuullista taloudenpitoa, työllisyyden parantamista ja puolustusta – ulkopolitiikkaa unohtamatta.

Olen myös halunnut omassa työssäni ”elää, kuten opetan”. Eduskunnan nuorimpiin naisiin kuuluvalle ja aiemmin sivistys- ja koulutuspolitiikassa profiloituneelle ensimmäisen kauden edustajalle ei ollut aivan tyypillinen valinta päätyä puolustusvaliokuntaan. Se tie on kuitenkin antanut paljon. Olen saanut toimia niin ulkoasiainvaliokunnassa kuin nyt uudessa tiedusteluvalvontavaliokunnassa kansallisen turvallisuuden parissa. Olen kiitollinen siitä tuesta ja kannustuksesta, jota kokoomusnaiset ovat osoittaneet paitsi koko kansanedustajuuteni ajan niin myös erityisesti näissä uravalinnoissa. Te hyvät ystävät olette uskoneet, rohkaisseet ja antaneet voimaa – aina silloinkin, kun itseä on mietityttänyt.

Liityin aikoinaan Kokoomusnaisiin, koska liiton toiminnasta huokui reilun pelin henki ja toisten tukeminen. Joukkueena olemme enemmän kuin taitavia yksilöitä.

Kokoomusnaisille on tärkeä kannustaa ja tukea uusien naisten nousua päätöksenteon eturiviin. Tästä syystä olemme viime vuosina uudistaneet liiton koulutustoimintaa niin tulevaisuuskoulutuksen kuin myös mentoroinnin osalta.

Järjestötoiminnassa naiset ovat aina olleet koko puolueen selkäranka. Siitä meidän on syytä olla ylpeitä. Nyt ja tulevaisuudessa järjestötoiminta ja toimijat ovat liiton toiminnan sydän, jota ilman ei ole mitään. Siksi olemme painottaneet järjestöllisen toiminnan kehittämistä ja elävöittämistä.

Tänäkin vuonna te arvon kokoomusnaiset olette tehneet upeaa työtä kentällä, turuilla ja toreilla mahdollistaen Kokoomuksen ja ehdokkaidemme menestyksen eduskunta- ja eurovaaleissa. Iso kiitos siitä! Minulla on ollut ilo saada kiertää myös piirien ja paikallisyhdistysten toinen toistaan upeammissa juhlavuoden tapahtumissa, joista on välittynyt menneen kunnioittaminen usko tulevaan sekä ennen muuta yhdessä tekemisen voima.

Rakkaat kokoomusnaiset,

Tämä on teidän juhlapäivänne. Teidän, jotka ympäri Suomen laitatte itsenne likoon yhdistyksissä, kunta- ja kaupunkipolitiikassa, piirijärjestöissä. Teidän, jotka säällä kuin säällä olette tekemässä vaalityötä, tukemassa ja puolustamassa Kokoomuksen politiikkaa sekä ajamassa Kokoomusnaisten tavoitteita. Te teette kokoomuksesta ja Kokoomuksen Naisten Liitosta sen, mitä se on tänään. Kiitos siitä!

Juhlavuonna liitto on nostanut esiin eri aikoina toimineiden kokoomusnaisten tarinoita mm. sosiaalisessa mediassa ja myös juhlavuoden Suomen nainen -lehdessä. Vähintäänkin rivien välistä kumpuava yhteinen viesti ja oppi tarinoissa on se, että uskokaa naiset itseenne, uskokaa ja tehkää!

Ilman naisten panosta Suomi ei olisi sälyttänyt itsenäisyyttään ja tehnyt nopeaa nousua yhdeksi maailman parhaista ja turvallisimmista maista. Tämä asema ei ole itsestään pysyvä saavutettu etu vaan työtä on jatkettava.

Kokoomuksen Naisten Liitto on ennen muuta jäsenistönsä kanava muuttaa maailmaa. Siksi meillä jokainen jäsen pääsee vaikuttamaan. Erilaisia väyliä on kehitetty perinteisistä kiertueista aina sähköisiin järjestelmiin saakka.

Rakkaat kokoomusnaiset,

Syyskuussa ilmoitin, että en ole käytettävissä kolmannelle kaudelle Kokoomusnaisten puheenjohtajana. Kuluneet kahdeksan vuotta Kokoomusnaisten liittojohdossa ovat olleet upeaa aikaa, ja on ollut kunnia päästä toimimaan yhdessä ja tuloksekkaasti tavoitteidemme puolesta. Parasta Kokoomusnaisissa on yhteistyö ja ihanat ihmiset, joiden kanssa olen saanut yhdessä työskennellä. Onneksi ystävyys jatkuu, ja en ole häviämässä minnekään.

Kiitän sydämestäni kaikesta tuesta ja kannustuksesta sekä vahvasta luottamuksestanne vuosien aikana! Se on ollut kultaakin kalliimpaa, sillä yksin ei kukaan saa mitään aikaan. Olemme muuttaneet maailmaa joukkuevoimalla ja nostamalla asiasisällöt etusijalle Kokoomusnaisten toiminnassa. Toivon, että jatkamme vaikuttamista yhdessä myös tulevaisuudessa!

Kokoomuksen Naisten Liitto on tänä päivänä timanttisessa iskussa, ja meitä kokoomusnaisia tarvitaan myös seuraavat sata vuotta. Juhlavuotemme huipentuu tänä viikonloppuna edustajakokoukseen ja tähän käsillä olevaan Kokoomusnaisten 100- vuotisjuhlaan. Viikonlopun linjaukset rakentakoon arvolähtöisen ja tulevaisuuteen katsovan pohjan jatkaa yhdessä kohti seuraavaa sataa vuotta.

Tämä juhla tänään olkoon kunnianosoitus kaikille niille naisille, jotka ovat tehneet arvokasta työtä paikallisyhdistyksissä yhtä hyvin kuin heille, jotka ovat puolustaneet kokoomuslaisia arvoja valtakunnan tuulisilla paikoilla. Jokainen ansaitsee suuren kiitoksen, koska he ovat silottaneet tien politiikkaan meille tämän päivän naisille.

On vuoromme ja velvollisuutemme tehdä yhdessä parempaa tulevaisuutta. Nostakaamme malja naisille, ikimuistoiselle viikonlopulle ja Kokoomuksen Naisten Liiton seuraavalle sadalle vuodelle!

Lopuksi haluan vielä kiittää kaikkia tämän juhlan järjestelyihin osallistuneita ja juhlan mahdollistaneita tahoja. Kiitos!

Jaa sisältö: