17.08.2021

Tutkija Lilli Aini Rokkosen mukaan “Äideillä on kaksoistaakka: he tekevät yhden työvuoron töissä ja toisen kotona”. (Karjalainen 24.1.2021)

Pienten lasten vanhempien arjen askareiden kaksoistaakan helpottamiseen on monta syytä, vaikkei perheissä ole aivan akuuttia sairastamista ja pahoinvointia. Lapsiperheet tarvitsevat tukea ja apua oikea-aikaisesti jaksaakseen pyörittää omaa arkeaan työssä käymiseen, lasten ja kotiaskareiden hoitamiseen, harrastamiseen ja joskus aikaa oman parisuhteensakin hoitamiseen.

Kaikki lasten vanhemmat tarvitsevat lasten ja itsensä avuksi toisia aikuisia. Monilla lasten vanhemmilla onkin oma sosiaalinen tukiverkosto. Lähellä olevat isovanhemmat ovat monille lapsiperheille kullanarvoinen apu ja tuki. Läheiset sukulaiset tai ystävät auttavat varmasti monia lapsiperheitä arjen pyörittämisessä. Kaikilla lapsiperheillä ei kuitenkaan ole isovanhempia tai muuta tukiverkostoa saatavilla arjen avuksi. Lasten tai vanhempien äkillisesti sairastuessa, voimien ja jaksamisen vähetessä tarvitaan pikaisesti apua vanhemmille ja turvaa lapsille.

Vielä 1990-luvulla oli kunnissa kodinhoitajia saatavilla joustavasti perheisiin avuksi. Ammattitaitoinen kodinhoitaja saatiin nopeasti kotiin avuksi, kun perhe apua kysyi. Synnyttäneen äidin kotiin voitiin varata kodinhoitaja hoitamaan kodinhoidollisia töitä ja sisaruksia niin, että synnyttänyt äiti pääsi voimistumaan. Samoin kodinhoitajat olivat korvaamaton apu, jos vanhempi sairastui eikä jaksanut hoitaa lapsiaan ja kodin askareita. Kodinhoitajat olivat kunnissa perheille tuttuja ja luotettavia ammattilaisia. Perheet saivat ennen apua helpommin, pidempään ja konkreettisemmin eli kunnissa käytössä olleen HPK-ohjelman mukaan. Hyvää kodinhoitajaa muisteltiin kauan perhepiirissä. Omassa perheessäni oltiin kiitollisia kodinhoitajan avusta synnytykseni jälkeen.

Hyvän kodinhoitajan tarve ei ole hävinnyt minnekään. Tänä päivänä kotiavun tulisi olla helposti saatavaa ja taloudellisesti mahdollista.

Vastausta odottaa lukuisat kysymykset. Mistä perheet saavat kotiapua tänä aikana? Missä koulutetaan kodinhoitajia? Mitä vaatii uuden kodinhoitajakoulutusammatin saaminen ammatillisiin oppilaitoksiin?

Kotiapu on tehokasta ennaltaehkäisyä lasten vanhempien jaksamisongelmiin. Kotiin avun hankkimiseksi yksi hyvä keino on palvelusetelikäytäntö, jolla perhe voi ostaa itselleen apua alan yrittäjiltä. Tässä palvelussa lienee kehittämisen paikka, jotta päästään lapsiperheiden pahoinvoinnin hoitamisesta hyvinvoinnin hoitamiseen.

Heleena Uusi-Illikainen
äiti, isoäiti
Kokoomusnaisten Liittohallituksen jäsen
Joensuun Kokoomusnaiset pj
Savo-Karjalan Kokoomusnaiset pj

Jaa sisältö: