Edustajakokoukseen 2021 ehdolle asettuvien esittelyt

Edustajakokouksessa 2021 valitaan Kokoomuksen Naisten Liitolle uusi puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa, sekä liittohallituksen jäsenet kaudelle 2022—2023.

Ehdokasesittelyiden listaa täydennetään, kun uusia ilmoituksia ehdokkuuksista tulee.

Puheenjohtajaehdokkaat

Pihla Keto-Huovinen
Uudenmaan Kokoomusnaiset

Esittele itsesi
Olen Pihla Keto-Huovinen, kansanedustaja, aluesyyttäjä sekä varatuomari Uudeltamaalta, Mäntsälästä. Perheeseeni kuuluu aviomies, kaksi lasta ja koira.

Miksi olet ehdolla?
Noudatan mummoni aikoinaan antamaa neuvoa: ”vaikuta, älä valita.”  Haluan, että entistäkin useampi kokisi, että maailmaa voi muuttaa yhdessä tekemällä.

Missä kokoomusnaiset ovat mielestäsi onnistuneet?
Kokoomusnaisten tavoiteohjelma Mahdollisuuksien maailma, on erittäin onnistunut kokonaisuus ja se heijastaa hienosti Kokoomusnaisten arvopohjaa.

Mitä kehitettävää näet kokoomusnaisten toiminnassa?
Ihmisten vapaa-ajasta on yhä kovempi kilpailu ja siksi olennaista on ratkaista, että miten saamme yhä useamman ihmisen kiinnostumaan vaikuttamisesta.  

Mitkä ovat tärkeimmät tavoitteesi kokoomusnaisille seuraavalle kahdelle vuodelle?
Jäsenmäärän kasvattaminen on ensisijaisen tärkeää. Haluan myös edistää oikeudenmukaista, avointa ja asiallista keskustelua, joka vie asioita eteenpäin.

Miksi kokoomusnaisten tulisi valita juuri sinut puheenjohtajaksi?
Kokoomusnaiset saisivat minusta sitoutuneen, yhteistyökykyisen ja asioihin perehtyvän sekä innostuneen puheenjohtajan.

Salla Mäkelä
Hämeen Kokoomusnaiset

Esittele itsesi
Markkinointi- ja viestintäpäällikkö, eMBA. Pitkäaikainen Kokoomusnaisten jäsen, jolla vahva kokemus järjestöjohtamisesta. Olen toiminut liittohallituksessa sekä Uudenmaan että Hämeen varsinaisena jäsenenä. Tällä kaudelle olen ollut työvaliokunnan ja vaalityöryhmän jäsen sekä työstänyt liittoomme talous- ja hallinto-ohjeita.

Miksi olet ehdolla?
Olen ehdolla, koska haluan turvata ja kehittää liittomme toimintaedellytyksiä pitkällä aikavälillä yhdessä jäsenistömme kanssa.

Missä kokoomusnaiset ovat mielestäsi onnistuneet?
Viestintä on laadukasta ja säännöllistä sekä olemme saavuttaneet Mahdollisuuksien Maailma -ohjelmassamme asetettuja tavoitteita.

Mitä kehitettävää näet kokoomusnaisten toiminnassa?
Jäsenmäärän kasvattaminen, talous- ja hallintomallin kirkastaminen sekä tekijöiden pysyvyyden varmistaminen.

Mitkä ovat tärkeimmät tavoitteesi kokoomusnaisille seuraavalle kahdelle vuodelle?
Suunnitellaan, toteutetaan ja valitaan parhaat käytänteen, jotta toimintamme olisi vakaata ja meitä olisi enemmän vaikuttamassa yhteisten tavoitteidemme saavuttamiseksi.

Miksi kokoomusnaisten tulisi valita juuri sinut puheenjohtajaksi?
Pitkäaikaisena Kokoomusnaisten aktiivina sekä järjestöjohtaja kokemuksella pystyn tukemaan vahvasti sekä keskustoimistoa, piirejä että paikallisyhdistyksiä toimintansa kehittämisessä.


Varapuheenjohtajat

Anu Aaltonen
Varsinais-Suomen Kokoomusnaiset

Esittele itsesi
Kehitysjohtaja vaateteollisuudessa, äiti neljälle. V-S Kokoomusnaisten ja Salon Kunnallisjärjestön varapuheenjohtaja, Salon kaupunginhallituksen jäsen.

Miksi olet ehdolla
Haluan osaltani varmistaa, että Kokoomusnaiset on tulevaisuudessakin yhteiskunnallisen keskustelun edelläkävijä ja ratkaisujen esittäjä.

Missä kokoomusnaiset ovat mielestäsi onnistuneet
Kokoomusnaisten erinomainen ja säännöllisesti päivitettävä Mahdollisuuksien maailma -tavoiteohjelma antaa selkeät askelmerkit toiminnallemme.

Mitä kehitettävää näet kokoomusnaisten toiminnassa
Täytyy etsiä uusia keinoja tukea yhdistyksiä kilpailussa ihmisten ajankäytöstä ja tarjota monenlaisia tapoja osallistua poliittiseen vaikuttamiseen.

Mitkä ovat tärkeimmät tavoitteesi kokoomusnaisille seuraavalle kahdelle vuodelle
Jäsenmäärän ja vaikutuskanavien lisääminen, parhaiden toimintamallien hyödyntäminen ja jakaminen, kokoomusnaisten menestyminen eduskuntavaaleissa.

Miksi kokoomusnaisten tulisi valita juuri sinut varapuheenjohtajaksi
Olen tiimipelaaja ja ideoiva tekijätyyppi. Tarjoan tuoreen, mutta jo monessa mukana olleen kokoomusnaisen ajatukset toiminnan kehittämiseksi.

Raija Lummi
Lapin Kokoomusnaiset

Esittele itsesi:
Olen 59-vuotias lehtori Torniosta. Aikuiset lapset ja mies. Tulin Kokoomuksen Naisten Liittoon vuonna 2003 siskoni innoittamana. Toimin Kokoomuksen Naisten Liiton varapuheenjohtajana. Olen 4. kauden valtuutettu.

Miksi olet ehdolla?
Olen varapuheenjohtaja liitossa ja työni on kesken. Jäsenhankinta ja järjestötoiminta ovat ykkösasioitani. Edustan koko Suomea, också på svenska.

Missä kokoomusnaiset ovat mielestäsi onnistuneet?
Mahdollisuuksien maailma -asiakirja on hyvä pohja liiton toiminnalle. Olemme vahva poliittinen vaikuttaja. Meihin luotetaan. Julkisuuskuvamme on hyvä.

Mitä kehitettävää näet kokoomusnaisten toiminnassa?
Jäsenhankinta ja uudet potentiaaliset ryhmät siinä sekä etenkin poliittinen vahva sanomamme pitää saada paremmin ulos. Verkostoitumista on lisättävä.

Mitkä ovat tärkeimmät tavoitteesi kokoomusnaisille seuraavalle kahdelle vuodelle?
Jäsenhankintatyön jatkaminen ja verkostojeni hyödyntäminen poliittisen sanoman eteenpäin viemisessä.

Miksi kokoomusnaisten tulisi valita juuri sinut varapuheenjohtajaksi?
Minulla on kokemusta ja kykyä johtaa liittoa. Olen aatteen asialla koko sydämellä kansainvälisestikin suuntautuen. Edustan myös Folktingetissä koulutusvaliokunnassa.

Nina Virto-Väisänen
Kokoomuksen Naisten Helsingin piiri

Esittele itsesi: 
Olen 58-vuotias, naimisissa ja kahden jo aikuisikään kasvaneen tyttären äiti. Finnairilla matkustamopalvelun esimies (Chief Purser) ja valmentava esimies. Kokoomuksen Naisten Helsingin piirin puheenjohtaja, Kokoomuksen Naisten Liiton liittohallituksen jäsen, Helsingin Kokoomuksen varapuheenjohtaja, Kokoomuksen puoluevaltuuston jäsen.

Miksi olet ehdolla?
Minulla on vahva halu vaikuttaa. Koen, että Kokoomusnaisten toiminta seuraa vahvasti aikaa, on kantaa ottavaa, kannustavaa ja ratkaisukeskeistä. Haluan toiminnallani edesauttaa Liiton näkyvyyttä, järjestökentän toimivuutta ja avata tietä uusille tulijoille.

Missä kokoomusnaiset ovat mielestäsi onnistuneet?
Kokoomusnaiset tekevät hyvää ja pitkäjänteistä työtä, että tasa-arvo ja yhdenvertainen kohtelu yhteiskunnassamme toteutuvat. Määrätietoisesti etenemme kohti tavoitteita ja iloitsemme jokaisesta onnistumisesta sillä, se on tulevaisuutta.

Mitä kehitettävää näet kokoomusnaisten toiminnassa?
Yhteistyön ja avoimen vuorovaikutuksen lisääminen Liiton jäsenpiirien ja muidenkin naisjärjestöjen kesken. Kokoomusnaisten tulee myös kyetä vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin missä perinteisiä toimintatapoja ravistellaan ja haetaan tilalle ketteryyttä.

Mitkä ovat tärkeimmät tavoitteesi kokoomusnaisille seuraavalle kahdelle vuodelle?
Tärkeimmäksi tavoitteekseni katson jäsenmäärän kasvattamisen ja yhteistyön tiivistäminen jäsenpiirien kesken. Tuleviin eduskuntavaaleihin valmistautuminen ja niissä menestyminen kuuluvat ehdottomasti myös tulevan kauden kärkitavoitteisiin.

Miksi kokoomusnaisten tulisi valita juuri sinut varapuheenjohtajaksi?
Politiikka kaikessa vakavuudessaan saa ja tulee olla myös hauskaa, positiivisuus tarttuu ja se vetää puoleensa. Katson erittäin tärkeänä, että meillä on avoin ilmapiiri, hyvä yhteishenki ja tekemisen meininki ja jokainen meistä tuntee kokoomusnaisten toiminnan omakseen. Jokaisella on tilaa toimia ja jokaisella on merkitystä, olit sitten nuori, keski-ikäinen tai ikäihminen.

Satu Ylisiurua-Hemminki
Pohjanmaan Kokoomusnaiset

Esittele itsesi
Olen 46-vuotias kolmen lapsen äiti, lakiasiainjohtaja, yrittäjä ja aktiivinen koiraharrastaja Seinäjoelta. Välittävä ja ratkaisukeskeinen tiimipelaaja.

Miksi olet ehdolla?
Haluan rakentaa yhdessä muiden kokoomusnaisten kanssa kansainvälistä, menestyvää ja mahdollistavaa yhteiskuntaa.

Missä kokoomusnaiset ovat mielestäsi onnistuneet?
Aktiivinen, näkyvä toimija, jolla on puolueessa selkeä asema, rooli ja tehtävä. Kokoomusnaiset on myös yleisesti tunnustettu ja arvostettu toimija.

Mitä kehitettävää näet kokoomusnaisten toiminnassa?
Hyvästä vielä parempi. Näytetään ne värit mitä meissä on! Esille hyvät asiat, perhe, tasa-arvo, ura, naiseus, unohtamatta muita teemoja –ratkaisuja ja malleja.

Mitkä ovat tärkeimmät tavoitteesi kokoomusnaisille seuraavalle kahdelle vuodelle?
Rohkeutta keskustelukulttuuriin ja teemoihin. Haluan kuunnella myös paikallistoimijoiden odotuksia toiminnasta ja toimijoille.

Miksi kokoomusnaisten tulisi valita juuri sinut varapuheenjohtajaksi?
Innostunut, innostava ja ratkaisukeskeinen tekijä monipuolisella taustalla. Motivaationa halu kehittyä ja vaikuttaa ympärillä olevaan, yhdessä tehden.


Liittohallituksen varsinaiset jäsenet

Camilla Elonen
Varsinais-Suomen Kokoomusnaiset

Sosiaalialan asiantuntija, varavaltuutettu ja yhdistysaktiivi. Luova tulevaisuuden tekijä, jonka sydämen asioita ovat tasa-arvo, hyvinvointi ja ympäristö.

Kokoomusnaisten toiminnan tulee jatkossakin houkutella mukaansa kaiken ikäisiä, erilaisista lähtökohdista tulevia naisia ja järjestötoiminnan tarjota monikanavaisia mahdollisuuksia vaikuttamiseen ja osallistumiseen! Liittohallituksen jäsenenä pyrkisin osaltani edustamaan erityisesti nuorta ja näkemyksellistä naisjoukkoamme, tulevaisuuden tekijöitä, jotta Kokoomusnaisina voimme jatkossakin pitää yhdessä paikkaamme yhteiskunnallisen keskustelun tiennäyttäjänä.

Jaana Kostiainen
Lapin Kokoomusnaiset

Toimistosihteeri, Lapin Kokoomusnaisten puheenjohtaja.

Liittohallituksessa haluan edistää koulutuksen, työelämän ja vanhemmuuden tasa-arvoa sekä naisten taloudellista itsenäisyyttä läpi elämän koko Suomessa.

Meri Kurtelius-Kuure
Pohjois-Pohjanmaan Kokoomusnaiset

Tavaratalopäällikkö 

Olen 41-vuotias iloinen kokoomusnainen Oulusta! Kempeleen Kokoomusnaisiin liityin syksyllä 2018 ja Kokoomusnaisten Tulevaisuuskoulutuksesta valmistuin 2020. Tällä hetkellä toimin puheenjohtajana Pohjois-Pohjanmaan Kokoomusnaisissa, Kempeleen Kokoomusnaisissa ja Nytkis ry:n Oulun yksikössä.

Kristine Myller
Kaakkois-Suomen Kokoomusnaiset

Laskentapäällikkö, KTM , opettaja, varavaltuutettu, Kaakkois-Suomen Kokoomusnaisten pj.,

Ehdokkaana Kokoomusnaisten liittohallitukseen varsinaiseksi jäseneksi. Yhteistyökykyinen ja määrätietoinen toimija, jolla on kykyä saada asioita näkyväksi.

Ulla Kaarina Mäkelä
Pirkanmaan Kokoomusnaiset

FM (pääaine historia), tietojenkäsittelyn tradenomi ja maalariartesaani

Työuraa erilaisista tehtävistä, niin yläkoulun ja lukion historian, yhteiskuntaopin ja uskonnon aineenopettajana kuin aikoinaan error managerina Nokialla

Tampereen Kokoomuksen Naiset ja Pirkanmaan Kokoomusnaiset, Tampereen ev. lut. seurakuntayhtymän viestinnän johtokunta, aiemmin lautamiehenä Pirkanmaan käräjäoikeudessa

Intohimojani ovat historia, politiikka ja talous. Haluan olla mukana vaikuttamassa hyvässä porukassa erinomaisten arvojen pohjalta. Tasa-arvo on aina ollut yksi keskeisimpiä arvojani.

Avomies (yrittäjä), ystävät ja kulttuuri tuovat merkitystä elämääni. Luonnon ja liikunnan avulla lataan akkujani. Olen utelias luonne ja se on vienyt minut myös eri puolille maailmaa.

Raili Paavonen
Keski-Suomen Kokoomusnaiset

KM, lehtori, sosiaali- ja terveysala

Olen 54-vuotias. Minulla on kaksi aikuista lasta ja avopuoliso. Olen kotoisin Etelä-Pohjanmaalta Alavudelta. Keski-Suomessa olen asunut vuodesta 1993. Monipuoliset opiskelumahdollisuudet toivat pohjanmaalaisen nuoren naisen aikanaan Keski-Suomeen.  

Toimintakaudella 2020-2021 olen ollut mukana Kokoomuksen Naisten Liiton liittohallituksessa varsinaisena jäsenenä Keski-Suomen edustajana. Naisten Liitossa olen toiminut vaalityöryhmässä aktiivisena jäsenenä. Keski-Suomessa olen Kokoomusnaisten puheenjohtaja.  

Pauliina Pasanen
Pohjanmaan Kokoomusnaiset

Erityisluokanopettaja

Vaasan Kokoomusnaiset, pj
Vaasan kaupungin varavaltuutettu
Pohjanmaan Kokoomusnaiset, piirihallitus
Nytkis ry, Pohjanmaan aluetoimikunta pj

Suurella sydämellä tukien tulevaisuuden tekijöiden polkuja. Rohkeasti ja sinnikkäästi uskoen parempaan. Aikaansaava järjestöaktiivi. Hallitun kaaoksen hallitsija nelilapsisen perheeni ja erityisluokkani keskellä. Avoimen ja keskustelevan politiikan puolesta.

saarapauliina.pasanen@gmail.com
facebook.com/pauliina.pasanen
twitter.com/saarapauliinap4
instagram.com/sppasanen

Anu Sallinen
Satakunnan Kokoomusnaiset

Yhteiskuntatieteiden kandidaatti, vientisihteeri

@OikeallaAsialla 20 vuotta!

Edustan Satakuntaa, yrittäjänäkökulmaa sekä kokemusta vientiteollisuudesta ja koulutuksen järjestämisestä.

Leila Salonen
Kokoomuksen Naisten Helsingin piiri

Olen ehdokkaana Kokoomuksen Naisten Liiton liittohallituksen varsinaiseksi jäseneksi, koska haluan olla konkreettisesti toteuttamassa Kokoomusnaisten mahdollisuuksien maailma 2022 – 2023 -dokumenttiin kirjattuja asioita.  Koulutukseltani olen ekonomi, KTM, olen Helsingin Kokoomuksen Naisten sekä Kokoomuksen Naisten Helsingin piirin hallituksen jäsen.

Minulla on pitkä kokemus järjestötyöstä. Mielestäni uudistuva järjestö tuo uusia jäseniä.  Järjestötyö vaatii vahvaa koordinointia jäsenkentän yhteisen tahtotilan vireänä pitämiseen ja yhteiseen suuntaan ohjaamiseen.

Vaikka Helsingissä ei aluevaaleja järjestetä tammikuussa 2022, olen erityisen kiinnostunut osallistumaan  aluevaalien valtakunnalliseen valmistelutyöhön niin, että mahdollisimman moni kokoomusnainen tulisi valituksi jokaisen hyvinvointialueen valtuustoon. Valtuutetuille tulee tärkeä tehtävä jalkauttaa uusi sote-lainsäädäntö toimiviksi käytännöiksi ja siihen tarvitaan vahvaa sote-osaamista omaavia kokoomusnaisia.

Kun onnistumme aluevaaleissa, saamme parhaat onnistumisen eväät myös vuonna 2023 pidettäviin eduskuntavaaleihin.

Johanna Heiskala
Pirkanmaan Kokoomusnaiset

Kyrösjärven Kokoomusnaiset ry, pj

Pirkanmaan Kokoomusnaiset piirihallitus

Ikaalisten kaupungin varavaltuutettu, ympäristölautakunnan varajäsen

Lukion jälkeen valmistuin kudonta-alan artesaaniksi. Omaa yritystä pyöritin muutaman vuoden, kunnes siirryin maatalousyrittäjäksi puolisoni tilalle. Pari sitten valmistuin myös verhoilualan artesaaniksi ja nyt toimin yrittäjänä omassa verhoomossani. Järjestö- ja yhdistysaktiivi jo 30 vuotta. Harrastuksiini kuuluvat liikunta ja erilaiset käsityöt. Tärkeitä asioita ovat lapset ja nuoret, liikunta ja yleinen hyvinvointi.

Heleena Uusi-Illikainen
Savo-Karjalan Kokoomusnaiset

Terveydenhuollon maisteri, lehtori, terveydenhoitaja

Olen pitkän linjan kokoomusaktiivi, nykyisin Savo-Karjalan Kokoomusnaisten ja Joensuun Kokoomusnaisten puheenjohtaja.

Minua innostaa erityisesti perheiden ja naisten hyvinvointi. Arvostan yhteistyökykyä, ahkeruutta ja hyviä ihmissuhteita. Voimia saan liikunnanilosta ja kulttuurinautinnoista.

Sari Vilén
Uudenmaan Kokoomusnaiset

Lehtori, AMK ins. sähkö- ja tietoliikennetekniikka.
Aikuiset tyttäret, koiraharrastaja ja -kasvattaja.

Olen ollut Kokoomuslainen aktiivi vuodesta 2004. Uudenmaan Kokoomusnaisten ja Keski-Uudenmaan Kokoomusnaisten pj.
Liittohallituksen varajäsen.

Olen verkostoituva tiimipelaaja ja rohkea kehittäjä. Tavoite saada vahvistettua toiminnan kautta Me Kokoomusnaiset henkeä ja sillä vetovoimaa uusiin jäseniin.

Arvoissa tärkeimmät minulle ovat tasa-arvo, lapset, heikoimmat, seniorit ja ympäristö asiat.

Tavoitteeni tulevalle kaudelle kokoomusnaistenliiton tavoitteiden eteenpäin vieminen etenkin kiusaamiseen ja väkivallan ennaltaehkäisyyn vaikuttaminen, sujuva arki ja naisten yrittäjyyden ja sijoittamisen noste. Kaikki mukaan toimintaan.

Suomen pitää olla myös ympäristönhoidon- ja tekniikan huippuosaaja maa.


Liittohallituksen varajäsenet

Johanna Hasu
Kaakkois-Suomen Kokoomusnaiset

Toiminnanjohtaja, Terveydenhuollon maisteri ja opettaja sekä esh. Valtuutettu, Kotkan kaupunginhallituksen jäsen ja Kotkan kokoomusnaisten puheenjohtaja.

Olen ehdokkaana Kokoomusnaisten liittohallituksen varajäseneksi. Verkostoija, innovatiivinen toimija, joka vie yhdessä suunnitellut asiat toteutukseen.

Riitta Koivula
Pohjanmaan Kokoomusnaiset

Yrittäjä, perhepsykoterapeutti, sairaanhoitaja

Sopeva ja jämpti, komeasti keski-ikäinen pohjalaisnainen, äiti neljälle, vaimo yhdelle. Auttamistyön ammattilainen ja vaikuttaja. 

Kati Somiska
Keski-Suomen Kokoomusnaiset

Olen 53-vuotias Äänekoskelainen. Ammatiltani olen erikoissairaanhoitaja (sisätaudit ja kirurgia). Olen toiminut lääketeollisuudessa yli 25-vuotta ja nyt varsinaisen työni lisäksi olen perehtynyt erityisesti vanhusten hoitoon eri toimipisteissä Keski-Suomen alueella saaden näkemystä vanhusten hoidon/hoivan tilasta tänä päivänä.

Äänekosken Kokoomusnaisten puheenjohtajuus 2020-
Keski-Suomen piirin Kokoomusnaisten varapuheenjohtajuus 2020-
Äänekosken kaupunginvaltuuston varajäsenyys 2021-
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin valtuuston varajäsenyys 2021-
Aluevaaliehdokas 2022

Olen kiinnostunut toimimaan Kokoomusnaisten liittohallituksessa varajäsenenä. Poliittinen aktiivisuuteni ja mielenkiintoni antavat hyvät eväät toimia liittohallituksessa varajäsenenä.

Marjo Vallius-Hyttinen
Savo-Karjalan Kokoomusnaiset

Kokoomuksen Naisten Liiton liittohallituksen varajäseneksi.

Toimin yksikönjohtajana mielenterveyskuntoutujien kodissa, Ykköskoti
Onnela, Mehiläinen Oy, Lieksassa.

Työurani olen tehnyt yksityisellä, kunnallisella ja kolmannella sektorilla sosiaali- ja terveys- ja hyvinvointialalla, yksityisyrittäjänä perheyrityksessä ja fysioterapeutin työ terveydenhuollossa, työllisyydenhoidon kehittäminen Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeessa ovat esimerkkejä monipuolisesta osaamisestani.

Koulutukseni on ft, yamk, amO, kinestetiikkakouluttaja.

Harrastan kuntoilua ja kotoilua Pielisen rannan kodissani mieheni kanssa. Aikuiset lapset ovat jo maailmalla.