15.09.2022

Tänään 15.9.2022 vietetään YK:n kansainvälistä demokratian päivää 15. kerran. Tämän vuoden demokratian päivän teema – median vapauden merkitys demokratialle ja rauhalle, on erityisen ajankohtainen. Median vapauden kaventuminen viime vuosina on ympäri maailmaa koettu ja tunnistettu ilmiö.

Erityistä huolta kannan siitä, että median liikkumatilan kaventumisen vaikutukset kohdistuvat merkittävästi naisjournalisteihin. UNESCO ja The International Center for Journalists (ICFJ) ovat raportoineet, että verkkohäirintää on kokenut jopa 73 % tutkimukseen osallistuneista naisjournalisteista 125 maasta. Naisjournalisteja vainotaan, heille lähetetään seksualisoituja ja aggressiivisia viestejä ja heitä vastaan yllytetään ryhtymään kunnianloukkaus- ja pelottelukampanjoihin. Pahimmassa tapauksessa häirintä siirtyy verkkoalustoilta myös kaduille ja jatkuu fyysisenä väkivaltana.

Naisjournalistien häirintä on todellinen ongelma myös Suomessa. Kyseessä ei ole vain ”työn haittapuoli”, jota tulisi sietää. Suomalaisen yhteiskunnan ja työnantajien tulee tehdä kaikkensa, jotta häirintään suhtaudutaan sen vaatimalla vakavuudella. Häirinnän osalta tulee tunnistaa rikokset ja ihmisoikeusloukkaukset, ja ryhtyä niiden edellyttämiin toimiin. Jokaisella on oikeus työrauhaan.

Kaikenlainen naisjournalisteihin kohdistuva häirintä heikentää sananvapautta ja näin ollen myös demokratiaa. Häirinnän seurauksena syntyvä pelko puhua voi äärimmillään heikentää naisten äänien kuulumista yhteiskunnassa. Naisjournalistien minkäänlainen häirintä ei kuulu demokraattisen yhteiskuntaan.

Maalittamisen kriminalisoimiseksi jätinkin vuonna 2019 lakialoitteen, koska nykyiset säännökset eivät kata kaikkia tekomuotoja. Laittoman uhkauksen syyteoikeuden muutoksen yhteydessä kesällä 2021 eduskunta edellytti, että oikeusministeriö selvittää, tarvitaanko maalittamiseen puuttumisen tehostamiseksi rikoslainsäädännön muutoksia. Tehdyn selvityksen perusteella näyttäisi, että perusteita maalittamisen säätämiseksi erikseen rangaistavaksi on. Maalittamisen säätäminen rangaistavaksi edistäisi demokraattisen yhteiskunnan toimintaedellytysten toteutumista. Tämä on askel eteenpäin työrauhan turvaamisessa myös naisjournalisteille.

Jaa sisältö: