Puhdasta politiikkaa kolmen erilaisen maakunnan alueella.

Pohjanmaan Kokoomusnaiset on vanhan Vaasan Läänin alueella toimiva Kokoomuk­sen Naisten Liitto ry:n, 17.2.1979, rekiste­röity jäsenpiiri.

Piiriin kuuluu 21 jäsenyhdistystä joissa on lähes tuhat jäsentä. Pohjanmaan Kokoo­musnaiset on yksi maamme suurimmista Ko­koomusnaisten jäsenpiireistä, jonka jäsenmäärä on jatkuvassa kasvussa.  Jäseniämme on mukana lukuisissa paikalli­sissa ja maakunnallisissa luottamustehtä­vissä.

Kokoomusnaiset ovat aktiivisia, kaikenikäisiä ja haluavat vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin. Tämän ansiosta toiminta on hyvin monimuotoista eri paikkakunnilla. Tapahtumia löytyy paikallistasolta valtakunnalliseen tasoon, seminaareista talkoisiin ja kokouksista matkoihin.

Ota yhteyttä ja tule rohkeasti mukaan! Piirin toiminnasta ja tapahtumista voit lukea lisää osoitteesta www.pohjanmaankokoomusnaiset.fi

www.pohjanmaankokoomusnaiset.fi

Puheenjohtaja

Pauliina Pasanen
saarapauliina.pasanen@gmail.com
puh. 044-359 1530

Järjestösihteeri

Teija Uitto-Kohonen
teija.uitto-kohonen@kokoomus.fi
puh. 040 519 2944