Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Sofia Vikman

Nuoret koulutuksen kautta kiinni työelämään

Koulutuksen ja työn ulkopuolella olevien nuorten osuus on vähentynyt selvästi. Se on hyvä uutinen. Toimet, joilla nuorten asemaa on parannettu, vaikuttavat. Nuorten työllisyys paranee ja vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa olevien osuus laskee.

Tilastokeskuksen mukaan työelämän ja koulutuksen ulkopuolelle jääneiden nuorten osuus 20-24-vuotiaista oli vuonna 2015 noin 15 prosenttia. Vuonna 2018 osuus oli laskenut 11,8 prosenttiin. Erityisesti nuorten miesten tilanne on parantunut vuodesta 2015. Tämän hallituskauden aikana kaikkiaan 22 000 tyhjän päälle jäänyttä nuorta 20 ja 29 ikävuoden väliltä on päässyt kouluun tai töihin. Se on yhden keskikokoisen suomalaisen kaupungin, esimerkiksi Lempäälän tai Tornion väkiluvun verran.

Sain kultaisen kypärän, kun minut palkittiin eniten lasten ja nuorten puolesta töitä tehneenä kansanedustajana viime kauden päätteeksi. Toimet, joilla nuorten asemaa on parannettu todella vaikuttavat. Saavutetut tulokset osoittavat sen, kuinka vaikuttavaa ja tärkeää nuorten tukeminen on. Tekoja syrjäytymisen vähentämiseksi ja töitä lasten ja nuorten puolesta tarvitaan myös seuraavalla kaudella.

Toimenpiteistä tehdyn virkamiesarvioinnin mukaan osa toimenpiteistä on vaikuttanut suoraan nuoren työllistymiseen (palkkatuen kohdentaminen nuorille) tai koulutukseen pääsyyn (koulutustarjonnan lisääminen ja kohdentaminen). Osa toimenpiteistä taas on kohdistunut nuoreen itseensä työllistettävyyttä tai opiskeluvalmiuksia parantaen (mm. psykososiaalinen tuki, opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot ja valmentava koulutus).

Töitä on jatkettava, koska yksikin koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle syrjäytynyt nuori on liikaa. Nuoret on saatava koulutuksen kautta töihin!

Vahva työllisyyskehitys tällä hallituskaudella on ehkäissyt tehokkaasti myös nuorten syrjäytymistä. Työllisyyttä edistävää politiikkaa on jatkettava.

Nuorten syrjäytymistä on ennaltaehkäistävä myös kääntämällä katsetta yhä enemmän varhaiseen tukeen – päiväkoteihin, neuvoloihin ja kouluun. Varhaisiin vuosiin panostamalla saadaan vaikuttavuutta enemmän kuin tarttumalla ongelmiin vasta nuoruusvaiheessa. Lapsuuteen kohdistuvat toimet vaikuttavat parantaen pitkäjänteisesti heikoimmassa asemassa olevien asemaa.

Koulutus ja osaaminen antavat parhaat eväät elämässä pärjäämiseen. Toisen asteen keskeytysten määrä on käännetty laskuun. Suunnanmuutoksesta on tehtävä pysyvä. Peruskoulua on vahvistettava tarjoamaan vahvat perustaidot, jotta oppilailla on hyvät edellytykset edetä jatko-opintoihin.

Tavoitteena on, että jokainen nuori saavuttaa vähintään toisen asteen tutkinnon, jota ilman jääminen heikentää yksilön asemaa työmarkkinoilla ja elämässä. Koulutuksen nivelvaiheissa tukea ja opintojen ohjausta on oltava riittävästi, jotta yksikään nuori ei jää tyhjän päälle siirtymävaiheessa.

Nuorten palveluita yhteen kokoavat ohjaamot ovat onnistunut esimerkki siitä, miten palveluja tuodaan saataville matalalla kynnyksellä ilman nuoren juoksuttamista luukulta toiselle. Ohjaamojen toimintaa on tällä vaalikaudella laajennettu ja vahvistettu. Mielenterveyspalvelujen saatavuudessa on yhä parannettavaa.

Heikoimmassa taloudellisessa asemassa oleville opiskelijoille suunnattu opintotuen uusi oppimateriaalilisä varmistaa, että kenenkään opinnot eivät keskeydy rahan puutteen vuoksi.

Työn ensisijaisuuden periaatetta nuorten elämässä on vahvistettava. Työn tekemisen on oltava aina kotiin jäämistä kannattavampaa myös sosiaaliturvan näkökulmasta. Kaikki työ on arvokasta ja antaa nuorelle toimeentulon lisäksi kokemusta, taitoja ja merkitystä. Sosiaaliturvajärjestelmämme on uudistettava kannustinloukkuja ja byrokratiaa purkavalla, kannustavalla yleistuella vastikkeettoman ja passivoivan perustulon sijaan.

Syrjäytymisen ehkäisyssä oltaisiin jo pitkällä, jos jokaisella lapsella ja nuorella olisi ainakin yksi mieluisa harrastus. Valtuustoaloitteemme harrastustakuusta onkin edennyt toteutukseen Tampereella. Harrastaminen on monella tapaa eduksi lapsen ja nuoren kehitykselle.

Perusta hyvälle elämälle luodaan jo lapsuudessa. Siksi Kokoomusnaiset on nostanut koko puolueen tavoitteeksi sen, että Suomesta tehdään paras maa lapsille ja perheille. Teemme työtä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja samalla koko Suomen tulevaisuuden puolesta. Tehdään yhdessä Suomesta paras maa olla lapsi ja huolehditaan, ettei yksikään nuori jää väliinputoajaksi vaan pääsee koulutuksen kautta työelämään.

Sofia Vikman
kansanedustaja
Kokoomusnaisten puheenjohtaja

Jaa tämä

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Uusimmat kaikissa blogeissamme

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print