03.07.2021

Olemme kaikki yksilöitä, erilaisia tunteita ja elämyksiä kokevia ihmisiä. Jokaisella meistä on oikeus tulla nähdyksi ja kuulluksi. Jokaisella meistä tulisi olla vapaus elää, toteuttaa itseään ja unelmiaan. Kaikkia ihmisiä yhdistää halu rakastaa ja tulla rakastetuksi, omalla tavallamme, omilla ehdoillamme.

Edes Suomessa yhtäläiset kansalaisoikeudet, ihmisarvo ja oikeus itseilmaisuun niille ihmisille, joilla on erilaisia tapoja rakastaa ja tulla rakastetuksi, eivät ole itsestäänselvyyksiä. Historian saatossa HLBTIA+ -yhteisö on joutunut taistelemaan oikeudesta tulla hyväksytyksi omana itsenään.

Vaikka tasa-arvolainsäädännössä on viime vuosina otettu edistysaskeleita, on Suomessa edelleen paljon tekemistä asenteiden ja myös lainsäädännön suhteen. Esimerkiksi vanhentunut translaki on yksi selkeimpiä ihmisoikeuksiin liittyviä epäkohtia Suomessa.

Translain uudistaminen ei ole keneltäkään pois. Kyse on inhimillisyydestä ja jakamattomasta ihmisarvon kunnioittamisesta sekä yksilön itsemääräämisoikeuden takaamisesta. Kokoomus on linjannut kannattavansa translain kokonaisuudistusta. Tuemme ja kiritämme hallitusta translain uudistamiseksi pikaisesti.

Työ yhdenvertaisen Suomen rakentamiseksi on edelleen kesken. Siksi vielä 30 vuotta ensimmäisestä tapahtumasta Helsinki Pride 2021 on tarpeen ja perusteltua järjestää. Pride -yhteisö on vuosikymmeniä tehnyt töitä sen eteen, että jokainen yksilö voisi elää, kokea ja rakastaa vapaasti tässä yhteiskunnassa. Olemme ilolla mukana viemässä ja vahvistamassa tätä viestiä ja tekemässä osaltamme työtä yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Kokoomus on periaateohjelmassaan linjannut jokaiselle yksilölle kuuluvista oikeuksista. Vuonna 2018 hyväksytyn ohjelman mukaan vapauden ydintä on täysivaltaisen yksilön itsemääräämisoikeus itseään koskevissa asioissa sukupuoleen, ikään, katsomukseen, seksuaaliseen suuntautumiseen, syntyperään, yhteiskunnalliseen asemaan tai muuhun taustaan katsomatta. Itsemääräämisoikeus ja fyysisen koskemattomuuden loukkaamattomuus ovat erottamaton osa ihmiselämän arvokkuutta, joka kuuluu jokaiselle syntymästä elämän viimeiseen päivään.

Helsinki Pride 2021 on käsillä. Pidetään siis ääntä, niin nyt Priden aikaan, kuin jokaisena muunakin päivänä. Tuetaan toisiamme. Rakastetaan toisiamme. Ollaan ylpeitä siitä, että olemme jokainen yksilöitä, omia itsejämme. Meillä kaikilla on yhdenvertaiset oikeudet, ihmisarvo ja oikeus ilmaista itseämme ilman vihaa ja vainoa.

Saara-Sofia Sirén
Kansanedustaja
Kokoomusnaisten puheenjohtaja

Jaa sisältö: