27.08.2021

Kannanotto 26.8.2021

Kokoomuksen Naisten liitto

Liittohallitus

Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC julkaisi tuoreimman raporttinsa 9.8.2021. Kansainvälisen ilmastopaneelin julkaisema raportti kokoaa yhteen tutkitun tiedon ilmaston tilasta, muutoksista ja tulevaisuuden näkymistä. Raportin maalaama kuva tulevaisuudesta on hälyttävä. Ilmasto on lämmennyt odotettua nopeammin ja päästövähennyksillä on jo kiire.

Ilmastonmuutos ei ole enää mikään kaukainen asia. Ilmaston muuttumisen takia sään ääri-ilmiöt, kuten esimerkiksi pitkät sateiset jaksot, tai äärimmäinen kuivuus, ovat yleistyneet ympäri maailmaa. Suomessakin kulunut kesä oli ennätyksellisen vähäsateinen. Luonnonvarakeskus Luke arvioi, että ilmaston lämpeneminen voi Suomessa lisätä esimerkiksi hyönteisten aiheuttamia metsätuhoja.

Uhkakuvat ovat todellisia, mutta pelottelun ja maailman kunnianhimoisimpien ilmastotavoitteiden sijaan tarvitaan aidosti vaikuttavia toimia. Suomen on tärkeää olla mukana niissä neuvottelupöydissä, joissa vaikutetaan kansainvälisiin sopimuksiin. Tulevina kahtena vuonna EU:ssa käydään neuvotteluja niistä ilmastotoimista, joilla on merkittävä vaikutus myös Suomen ja sen lähialueiden kestävyydelle.

Kokoomusnaisten mielestä Suomen tulee kantaa globaalia ilmastovastuuta osallistumalla aktiivisesti kansainväliseen ilmastoyhteistyöhön ja toimimalla edelläkävijänä vähähiilisten teknologioiden ja ratkaisujen kehittämiseksi. Suomen kaltaiselle osaamisvaltaiselle valtiolle ilmastonmuutoksen torjunta on valtava mahdollisuus. Puhtaita teknologioitamme ja innovaatioitamme tarvitaan maailmanlaajuisissa ilmastotalkoissa.

Kiinnostavan esimerkin uusien teknologioiden käyttöönotosta päästöjen vähentämiseksi tarjoaa esimerkiksi teräsyhtiö SSAB:n investointi vetypelkistykseen perustuvasta teräksen valmistusprosessista. Yhtiö lupaa tuoda markkinoille fossiilivapaata terästä jo vuonna 2026. Investointi vähentää hiilidioksidipäästöjä Suomessa jopa seitsemän prosenttia.

Velvollisuutemme on jättää maapallo tuleville sukupolville parempana kuin se nyt on. Kansallisissa ja kansainvälisissä neuvottelupöydissä onkin tehtävä rohkeita ja ripeitä päätöksiä.

Jaa sisältö: