12.04.2021

Mielenterveyspalveluiden saatavuudessa on ollut haasteita jo pitkään ja koronapandemia on syventänyt ongelmia entisestään. Heti koronakriisin alusta lähtien lukuisat asiantuntijat ovat ilmaisseet huolensa ihmisten jaksamisesta ja mielenterveyteen liittyvien ongelmien kärjistymisestä. Kriisitilanteessa avun ja tuen tarvitsevia on enemmän ja tarpeet vakavampia. 

Koronan aiheuttamien poikkeustilanteiden myötä arki on monella tapaa muuttunut ja esimerkiksi  yksinäisyys on lisääntynyt,  päihdeongelmat kärjistyneet ja myös kotiväkivalta on lisääntynyt. Etätyöt, etäkoulu ja niiden yhdistäminen aiheuttavat monelle kuormitusta. Tukiverkot ovat pienentyneet tai huonommin saavutettavissa. Erityisesti nuorten osalta rajalliset mahdollisuudet normaaliin kanssakäymiseen voivat ahdistaa ja aiheuttaa negatiivista kierrettä. Nämä ilmiöt yhdistettynä jo sovittujen tukipalveluiden peruuntumiseen tai siirtymiseen sekä mielenterveyspalveluiden ruuhkautumiseen ovat johtaneet hälyttävään tilanteeseen. Koronakriisin myötä käsissämme on mielenterveyden kriisi, jonka vaikutukset voivat olla pitkäaikaisia. 

Mediakynnyksen ylittävät raa´at väkivallanteot, kiusaaminen ja perhesurmat ovat jäävuoren huippu, sillä psyykkinen kuormittavuus koskettaa aikaisempaa useampaa ihmistä. Siksi tarve mielenterveyspalveluiden turvaamiselle on nyt todella suuri. Tiedämme, että mielenterveyteen liittyvät ongelmat pahenevat aikaa myöten, mikäli apua ei ole saatavilla. Kun mieli syystä tai toisesta järkkyy, tarvittavia palveluita tulisi saada mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Sekä inhimillisestä, että yhteiskunnallisesta näkökulmasta on sitä parempi, mitä varhaisemmassa vaiheessa tilanteeseen päästään puuttumaan.

Valitettavasti mielenterveyden palvelut ovat kuitenkin olleet pitkään aliresursoituja erityisesti perustasolla. Tämä on lisännyt erikoissairaanhoidon jonoja sekä kustannuksia. Varhainen keskusteluapu hyödyttäisi monia, mutta usein palveluja joutuu odottamaan niin pitkään, että ongelmat ovat jo ehtineet muuttua vakavammiksi.

Siksi Kokoomus on johdonmukaisesti tukenut kansalaisaloitetta Terapiatakuun toteuttamiseksi. Terapiatakuun ajatuksena on, että perustasolle tuodaan nopeat, kaikkien niitä tarvitsevien saatavilla olevat palvelut. Takuu on tärkeä juuri siitä syystä, että sen avulla varmistetaan pysyvästi palvelut perustasolle. Terapiatakuulla myös varmistetaan, että mielenterveyspalveluita on yhdenvertaisesti saatavilla kaikkialla Suomessa, eikä saatavuus vaihtele esimerkiksi kunnittain tai ikäryhmittäin. Kyseessä on perustavanlaatuinen muutos, joka takaisi nopean avun saamisen kaikille. 

Onkin vaikea ymmärtää, miksi hallitus ei edelleenkään ole saanut käynnistettyä terapiatakuuta, vaikka koronakriisin mukanaan tuoma epävarmuus on pahentanut ja syventänyt ongelmia entisestään. Näin on siitä huolimatta, että kaikki puolueet ovat ilmaisseet kannattavansa terapiatakuun toteutumista. Mielenterveyspalvelujen saatavuutta koskevat ongelmat on käytävä kokonaisvaltaisesti läpi ja varmistettava riittävät keinot turvata yhdenvertaisesti suomalaisten tarvitsemat mielenterveyspalvelut, niin akuutissa kriisitilanteessa kuin sen jälkihoidossa. 

Puoliväliriihi olisi jälleen hallitukselle mahdollisuus edistää parempia mielenterveyspalveluita ja toteuttaa Terapiatakuu. Valitettavasti Marinin hallitus ei ole toistaiseksi osoittanut asiaa kohtaan konkreettisia toimia.

Sen sijaan hallitus on toistaiseksi siirtänyt päätöstä terapiatakuusta jatkuvasti eteenpäin liittämällä sen valmisteilla olevaan hoitotakuuseen. Mikäli terapiatakuu toteutettaisiin osana hoitotakuuta, olisi terveydenhuoltolakiin kirjattava nykyistä selkeämmin linjaus siitä, millainen mielenterveyden hoito peruspalveluihin sisältyy. Myös Terapiatakuu -aloitteen mukaiset lisäresurssit terapeuttien kouluttamiseen ja palkkaamiseen tulee varmistaa. Kysymys ei ole ainoastaan siitä, että hoitajan tai lääkärin pakeille tulee päästä määräajassa. Aloitteen mukainen muutos edellyttää lisäksi, että tutkitusti toimivat menetelmät olisivat saatavilla ja riittävästi ammattilaisia tarjoamassa palveluita.

Kokoomus on esittänyt määrärahat terapiatakuun toteuttamiseksi niin viime kuin edellisvuoden vaihtoehtobudjetissaan. Toimia olisi tarvittu jo silloin, mutta viimeistään nyt tarvitaan hallitukselta päätös asian toteuttamiseksi. Kytky osaksi hoitotakuuta on purettava ja hallituksen on tehtävä päätös terapiatakuun toteuttamisesta tämän kevään puoliväliriihessä.

Saara-Sofia Sirén
Kokoomusnaisten puheenjohtaja

Jaa sisältö: