25.06.2022

Surulliset uutiset USA:n naisten oikeuksia polkevasta korkeimman oikeuden linjauksesta saavuttivat tänään Euroopan. Näin yli 100 vuotiaan naisjärjestön puheenjohtajana olen surullinen tästä päätöksestä ja etenkin kaikkien niiden naisten puolesta, jotka joutuvat päätöksestä kärsimään.

Naisten aseman ja oikeuksien parantamiseksi on tehty töitä eri puolilla maailmaa ja saatu aikaan merkittäviä edistysaskeleita vuosien varrella. Valitettavasti vieläkin naiset kohtaavat lukuisia oikeuksien loukkauksia kaikkialla maailmassa, myös Suomessa. Tällä hetkellä naisten oikeus keholliseen itsemääräämisoikeuteen on kasvavan uhan alla ja erityisesti juuri seksuaali- ja lisääntymisterveyttä koskevat oikeudet ovat monessa maassa kiistan kohteena. Naisten itsemääräämisoikeus omaan kehoon ja ehkäisypolitiikka jakavat mielipiteitä myös YK:ssa. Naisten oikeuksien ja itsemääräämisoikeuden kannalta USA:n korkeimman oikeuden ratkaisu oli suorastaan oikeusmurha ja ihmisoikeuksille pitkä askel taaksepäin.

On todettu, että kaikenlainen aborttioikeuden rajoittaminen ei ole uhka ainoastaan naisten ihmisoikeuksien toteutumiselle vaan samalla myös todellinen uhka naisten terveydelle ja hengelle. Abortin saamisen vaikeuttaminen ei yleensä vaikuta abortin tarpeeseen tai niiden määrään, mutta tekee pahimmillaan raskaudenkeskeytyksestä naisille vaarallisempaa ja myös kasvattaa eriarvoisuutta. Eri puolilla maailmaa 23 000 naista kuolee ja miljoona vammautuu vuosittain vaarallisen abortin seurauksena.

Aborttikeskustelu on Suomessa ollut varsin rauhallista ja suurin osa suomalaisista ei koe naisten oikeutta aborttiin ongelmallisena. Tämä ei kuitenkaan riitä. Nykyisen lainsäädäntömme mukaan raskauden keskeytys naisen omasta pyynnöstä ei ole mahdollista, vaan naisen on anottava lupaa yhdeltä tai kahdelta lääkäriltä. Naisen oikeus aborttiin voikin rajautua tältä osin lääkärin ideologiaan ja arvoihin, mikä voi olla ongelmallista, vaikka tällä hetkellä yli 96 prosenttia aborteista perustuu sosiaalisiin syihin.

Suomen aborttilainsäädäntö on auttamatta vanhentunut ja eurooppalaisessa vertailussa se on yksi Euroopan kireimpiä. THL:än mukaan jopa katolisessa Irlannissa on modernimpi lainsäädäntö kuin Suomessa. Ei ole tasa-arvon mallimaana pidetyn Suomen etu, että meillä raskaudenkeskeytys ei ole lain kirjaimen mukaan naisen oma valinta.

Naiset päätyvät raskaudenkeskeytykseen erilaisista syistä elämässään ja se ei ole yksinkertainen päätös. Se on päätös täynnä ristiriitoja ja kysymyksiä ja siksi tuen ja neuvonnan tarjoaminen on erityisen tärkeää, mutta naisen omaa päätöstä tulee kunnioittaa. Oikeus turvalliseen raskaudenkeskeytykseen on keskeinen osa naisten kehollista itsemääräämisoikeutta. Suomen aborttilainsäädännön päivittäminen samalla järkevöittäisi hoitoprosessia, keventäisi terveydenhoidon kuormitusta ja myös säästäisi rahaa. Meillä on siis monta perusteltua syytä päivittää lakimme nykyaikaan.

Jaa sisältö: