Älä jää yksin - me autamme.

Kokoomusnaiset on koostanut vinkkejä, kuinka kohdata vihapuhetta kampanjassa.

Mitä on vihapuhe?

Puhuessaan vihapuheesta Kokoomusnaiset tarkoittaa sellaisia tapoja kommunikoida, jotka levittävät, lietsovat, edistävät tai oikeuttavat etnistä vihaa, ulkomaalaisvastaisuutta, antisemitismiä tai muuta vihaa.

Vihapuhe voi olla myös haukkumista, loukkaamista tai uhkaamista, joka kohdistetaan uhriin tämän identiteetin, sukupuolen ja muiden ominaisuuksien (kuten seksuaalisen suuntautumisen tai vamman) vuoksi.

Vihapuhe ja häirintä on vakava ongelma demokratian kannalta

Häirintä on järjestelmällistä ja jatkuvaa epäasiallista tai uhkaavaa käytöstä. Väkivalta ja väkivallalla uhkailu on aina tuomittavaa ja väärin.

Poliittisen keskustelun kiristyneellä ilmapiirillä, sekä suoranaisen häirinnän ja vihapuheen lisääntymisellä on vaikutuksia siihen kuka uskaltaa ja pystyy toimimaan poliittisesti.

Vihapuheen on myös todettu olevan vahvasti sukupuolistunutta. Naiset joutuvat miehiä useammin häirinnän ja vihapuheen kohteeksi. Vihapuheen tavoitteena on erilaisten mielipiteiden vaientaminen. Sen myötä demokratia kaventuu, vastakkainasettelu voimistuu ja menetämme yhteiskunnalliselle keskustelulle tärkeitä näkökulmia.

Poliittinen toiminta on jokaisen kansalaisen perus- oikeus ja kaikilla on oikeus kampanjoida rauhassa ja turvassa niin julkisissa tiloissa kuin sosiaalisessa mediassa.

Mistä lisää tietoa?

Kokoomusnaiset on koostanut helpoiksi jakokuviksi vinkkejä, kuinka kohdata vihapuhetta kampanjassa. Lisäksi Kokoomusnaiset on mukana Naisjärjestöt Yhteistyössä – Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry:n #vaalitilmanvihaa -kampanjassa, jonne on koostettu kattavasti lisäohjeita härinnän kohtaamiseksi.

Klikkaa kuvaa nähdäksesi kokoruudulla!