Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Välttämättömille terveystuotteille sama verokanta

Kokoomuksen keväällä 2019 julkaisemaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspoliittiseen ohjelmaan on kirjattu tavoite, jonka mukaan ”selvitetään sukupuoleen liittyvien välttämättömien terveystuotteiden siirtäminen apteekissa myytävien lääkkeiden arvonlisäverokantaan.” Kysymys ei ehkä ole maailman suurimmasta epäkohdasta, mutta sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta kuitenkin merkityksellisestä periaatteesta.

Keskustelua niin sanotusta ”tamponiverosta” on käyty ympäri maailmaa ja viime aikoina asia on noussut esille Suomessakin. Viime kaudella vasemmistoliiton kansanedustaja Hanna Sarkkinen teki aiheesta ansiokkaan aloitteen, mutta asia ei ole edennyt päätöksentekoon. Hallitusohjelmassa sitä ei nyt myöskään mainita.

Tällä hetkellä kuukautissuojat kuuluvat yleiseen 24 prosentin arvonlisäverokantaan. Näin siitä huolimatta, että sukupuoleen liittyvät terveystuotteet olisi rinnastettavissa apteekissa myytäviin välttämättömiin terveystarvikkeisiin, joiden veroprosentti on 10. 

Kuukautissuojien korkeampi verokanta aiheuttaa siis sukupuoleen liittyviä ylimääräisiä kuluja lähinnä naisille. Luonnollisesti kuluerä on suhteellisesti merkittävämpi pienituloisille. Kyseeseen tulisi veropoliittinen muutos, jonka vähintäänkin selvittämiseen olisi hyvät tasa-arvoperusteet. Alv-kantaa on alennettu jo esimerkiksi Ranskassa ja pohdintaa käydään useassa maassa.

 Veroasteen alennuksen olisi luontevaa koskea myös inkontinenssisuojia, jotka ovat monille terveysongelmista kärsiville ja ikääntyneille terveydentilan heikentymisen johdosta välttämättömiä elämää helpottavia hygienia- ja terveystarvikkeita. Synnytykset lisäävät naisilla kuukautis- ja inkontinenssisuojien tarvetta.

 Kuukautissuojien veroasteen alennusta pohdittaessa on hyvä huomioida myös mahdollisuudet kestäviin kulutusvalintoihin. Alennetun verokannan tulisi koskea kertakäyttötuotteiden lisäksi pestävistä materiaaleista valmistettuja suojia ja kuukautiskuppeja. Ne ovat kertakäyttötuotteita ekologisempi vaihtoehto, mutta eivät sovi kaikille. 

 Suomessa sukupuolten tasa-arvo toteutuu monien kansainvälisten vertailujen perusteella varsin hyvin. Tämä ei tarkoita, etteikö ratkaistavia ongelmia ja epäkohtia, pieniä ja suuria, yhä olisi. 

Välttämättömien terveystuotteiden yhtenäinen verokanta olisi yksi helposti toteutettavissa oleva, mutta konkreettinen tapa edistää sukupuolten tasa-arvoa. Se tukisi suhteessa erityisesti pienempituloisten ja iäkkäämpien naisten talouksia.

Saara-Sofia Sirén, kansanedustaja

Jaa tämä

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Uusimmat kaikissa blogeissamme

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print