29.06.2022

Uutiset USA:n aborttioikeuden rapauttamisesta olivat konkreettinen esimerkki siitä, kuinka pitkän työn kautta saatuja naisten oikeuksia voidaan rajoittaa ja purkaa jopa vastoin kansan enemmistön tahtoa. Tämä korkeimman oikeuden traaginen päätös toimikoon muistutuksena, miksi työ tasa-arvon ja yhdenvertaisten oikeuksien puolesta ei saa kirvota hetkeksikään. On nimittäin jo spekuloitu, että seuraavaksi USA:n korkeimman oikeuden tulilinjalle joutuvat oikeudet sukupuolineutraaliin avioliittoon, saman sukupuolen välisiin parisuhteisiin ja ehkäisyyn.

Vaikka USA:n tapaukset ovat ääriesimerkkejä vähemmistöjen ja naisten aseman heikkenemisestä kehittyneissä demokratioissa, niin myöskään Suomessa ja Euroopassa työ tasa-arvon eteen ei saa pysähtyä. Suomi on yhä Euroopan vaarallisimpia maita naisille. Suomessa on syrjintää ja esimerkiksi työllistymiseen sekä ennakkoluuloihin liittyviä haasteita, jotka asettavat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt eriarvoiseen asemaan.

Viime viikolla tapahtunut terroristinen isku Oslossa myös muistuttaa siitä, että suvaitsemattomuus tappaa. Kyseinen isku yhdenvertaisuutta, turvallisuutta, rakkautta ja ihmisyyttä vastaan on osoitus meille siitä, millaisen uhan alla seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt voivat pahimmillaan olla myös pohjoismaissa, joita pidetään tasa-arvon edelläkävijöinä.

Pridessä ei kuitenkaan ole kyse vain lainsäädännöstä, syrjinnästä ja turvallisuudesta olla oma itsensä. Kyse on tasavertaisesta osallisuudesta yhteiskunnassa ja todellisesta mahdollisuuksien tasa-arvosta kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. Helsinki Priden suojelijana toimiva runoilija Jenni Haukio kommentoikin tämän ulottuvuuden tärkeyttä osuvasti:

”Tasavertaisesti kohdatuksi, kuulluksi ja nähdyksi tulemisen tarve on ihmisyyden ytimessä, ja yhdistää meitä kaikkia yksilöllisistä ominaisuuksistamme riippumatta. Helsinki Pride rakentaa osaltaan maailmaa, jossa ihmisoikeuksien puolesta työskennellään niin kauan kuin epätasa-arvoa esiintyy, ja jossa jokaisella on täysi vapaus ilmaista itseään ja toteuttaa omaa persoonaansa”

Tämä kertoo meille siitä kohtaamisen tärkeydestä, jota ilolla sain nähdä edistettävän myös Mäntsälä Pridessä. Historiallinen ensimmäinen Pride oli upea tapahtuma, joka osoitti sen, että kun tehdään yhdessä asioita, niin hyviä asioita tapahtuu ja unelmista tulee oikeasti totta. Tapahtuma ei valitettavasti syntynyt ilman vastustusta, mutta uskon, että se auttoi tekemään ihmisten moninaisuuden näkyväksi myös Mäntsälässä. On tärkeää muistaa, että Pride ei ole vain juhla muiden joukossa, vaan mielenosoitus yhdenvertaisen kohtaamisen ja kohtelun puolesta. Siksi Prideä tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa.

Pihla Keto-Huovinen
Kokoomusnaisten puheenjohtaja

Jaa sisältö: