Kokoomusnaiset on turvallinen ympäristö vaikuttaa. Kokoomusnaiset tekee aktiivista työtä sen eteen, ettei kenenkään tarvitse kohdata politiikassa syrjintää, häirintää, rasismia tai muuta asiatonta kohtelua.

Kokoomuksen Naisten Liitolla on kaksi häirintäyhdyshenkilöä, jotka tarjoavat tukea häirintää, ahdistelua, kiusaamista, syrjintää tai muuta epäasiallista kohtelua kohdanneille kokoomusnaisten jäsenille ja työntekijöille. Yhteydenotot ovat täysin luottamuksellisia, ja häirintäyhdyshenkilöillä on vaitiolovelvollisuus.

Häirintäyhdyshenkilöiden tehtävänä on tarjota tuomioiden ja rangaistusten sijaan apua ja neuvoja häirintätilanteen käsittelyssä. Tarvittaessa häirintäyhdyshenkilöt ohjaavat asianosaisia muiden palvelujen piiriin.

Häirintäyhdyshenkilöiden yhteystiedot:

Liittohallituksen jäsen Rimma Ahonen

Rimma Ahonen
Kokoomusnaisten liittohallituksen
jäsen
040 539 2052