Ansiomerkit

Ansiomerkkien myöntämisperusteet:

Kultaisten, hopeisten ja valkoisten ansiomerkkien myöntämisestä päättää liittohallitus piirihallituksen anomisen perusteella. Sinisten ja vihreiden ansiomerkkien myöntämisestä päättää kunkin piirin piirihallitus. Merkkejä voivat hakea kunkin merkin omalla lomakkeella yhdistykset tai piirit.

Vihreä ansiomerkki (III luokka):

1. Kolmen vuoden jäsenyys liiton paikallisyhdistyksessä.
2. Aktiivinen osallistuminen naisjärjestön toimintaan.

Sininen ansiomerkki (II luokka):

1. Vähintään kaksi vuotta väliä vihreän ansiomerkin saannista.
2. Kuuden vuoden jäsenyys liitossa.
3. Toiminta yhdistyksen luottamustehtävissä tai liiton toimihenkilönä.

Valkoinen ansiomerkki (I luokka):

1. Vähintään kaksi vuotta väliä sinisen ansiomerkin saannista.
2. Yhdeksän vuoden jäsenyys liitossa.
3. Toiminta paikallisyhdistyksen hallituksessa, siihen verrattavissa tehtävissä tai korkeissa johtotehtävissä tai liiton toimihenkilönä.

Hopeinen ansiomerkki:

1. Vähintään kaksi vuotta väliä valkoisen ansiomerkin saannista.
2. Piirin tai liiton luottamustehtävien pitkäaikainen menestyksellinen hoitaminen tai
3. kunnallisten luottamustehtävien pitkäaikainen hoitaminen tai
4. edelliseen verrattava toiminta liitossa tai paikallisyhdistyksessä tai
5. 15 vuoden aktiivinen ja ansiokas toiminta kokoomusnaisten paikallisyhdistyksessä. Ansiovuosia laskettaessa huomioidaan  myös aikaisempi toiminta kokoomusnuorten, kokoomusopiskelijoiden ja kokoomuksen sekayhdistyksissä.

Kultainen ansiomerkki:

1. Vähintään kaksi vuotta hopeisen ansiomerkin saannista.
2. Liiton korkeiden luottamustehtävien hoitaminen tai
3. korkeiden kunnallisten, maakunnallisten tai valtiollisten luottamustehtävien pitkäaikainen hoitaminen tai
4. 20 vuoden aktiivinen ja ansiokas toiminta kokoomusnaisten paikallisyhdistyksessä. Ansiovuosia laskettaessa huomioidaan  myös aikaisempi toiminta


HUOM! Jäsen ei ole oikeutettu hopeiseen ja kultaiseen ansiomerkkiin ennen kuin hänelle on myönnetty aiemmat merkit.

Ansiomerkkien rekisteröinti:

Piirejä velvoitetaan pitämään luetteloa merkkien saajista. Anomuksesta on jätettävä allekirjoitettu kopio yhdistyksen ja piirijärjestön arkistoon. Merkin kuluista vastaa merkin anoja. Liittohallitus voi erityistapauksissa poiketa näistä myöntämisperusteista.

Nämä ohjeet/ lomakkeet kumoavat kaikki asiaan liittyvät aikaisemmat versiot.

Ansiomerkkien käyttö:

Vihreän, sinisen ja valkoisen ansiomerkin käytöstä päättää merkin omistaja.

Kultaista ja hopeista ansiomerkkiä kannetaan juhlapuvun rintamuksessa, sen vasemmalla puolella. Merkkiä käytetään Kokoomuksen Naisten Liiton, Kansallisen Kokoomuksen tai sen jäsen- ja oheisjärjestöjen juhlatilaisuuksissa tai ylimpien päättävien elinten kokouksissa.

Hinnat:

Kultainen ansiomerkki 34 euroa
Hopeinen ansiomerkki 22 euroa
Valkoinen ansiomerkki 10 euroa
Sininen ansiomerkki 10 euroa
Vihreä ansiomerkki 10 euroa